Välkommen till Danscentrum

Danscentrums riksorganisation håller på att göra en ny hemsida.

Våra regional organisationer har egna sidor som du kan länkas till nedan.Om du söker information eller ansöka om medlemskap vänder du dig till den region där du är verksam.

Danscentrum Norr: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Danscentrum Stockholm: Stockholms, Uppsala, Sörmlands, Östergötlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Danscentrum Väst: Västra Götalands och Hallands län.

Danscentrum Syd: Skåne, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Blekinge län.  

 

 

 
 
 
 
engelbertgroup