Regionala restriktioner pga. ökad Covid19

Den 29 oktober kom FHM med nya rekommendationer och restriktioner, det innebär bland annat att visa regioner har fått specifika rekommendationer, vilket även påverkar arbetsgivarrollen.
Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.

Information per region finns här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad
Skåne (till tom 30 november), Uppsala (tom 17 november), Östergötland (tom 22 november), Västra Götaland (tom 19 november), Stockholm (tom 19 november). Dessa län kvarstår även med begränsning upp till 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, även efter 1 nov (datumet med förslag på upp till 300 – med restriktioner). Koreografer och medlemsorganisationer har anpassat sina rep och verksamhet men ändå bra att påminna om aktsamhet och att hålla sig uppdaterad.

Det har även tillkommit råd vid smittad anhörig:
Stanna hemma när sammanboende har covid-19
Folkhälsomyndigheten har gett nya rekommendationer som innebär att även de som bor ihop med någon som konstaterats ha covid-19 ska betraktas som möjligt sjukdomsfall. Det innebär att medarbetare som bor ihop med sjuka anhöriga inte bör komma till arbetsplatsen 7 dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hemmet. Om den här situationen uppstår, och medarbetaren inte kan jobba hemifrån, så kan denne ha rätt till smittbärarpenning.
Läs mer om FHM rekommendationer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

För att ta reda på mer om Smittbärarpenning och om anställde har rätt att söka det:
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/hcoxDsIwDEDRszB4ThAbW1VxAViqLpFbQjFJHctxw_Xpwtzx6X83usGNjI0WNCqMeffwnderoL3hfOnA94Utsj1u4R6rFK7UInhRamgStYKvny2BR66GOT93r2Q2oaJKZCZewqto-HcEr9uklMLB5yR1px8zMMe6/