Avtal och dokument

Kollektivavtal

Danscentrum är också arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten. Vi har slutit ett kollektivavtal med Teaterförbundet som gäller dansare, koreografer samt tekniska och administrativa tjänstemän som är anställda av en arbetsgivare som är medlem i Danscentrum. Nuvarande kollektivavtal gäller från och med 1 juni 2017 till 31 mars 2020. 

Nedan kan ni läsa kollektivavtalet och hitta dokument och länkar till relaterat material.

Hämta PDF: 

Dina avtalsförsäkringar och avtalspensioner

Genom kollektivavtalet förbinder sig arbetsgivaren att ha avtalsförsäkringar och avtalspensioner för sina anställda. AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO utgör tillsammans det försäkringspaket för de anställda som man tecknar genom Fora via Danscentrum.

Avtalspension SAF-LO är tjänstepensionen för privatanställda arbetare. Pensionen tjänas in från 25 till 65 års ålder genom att arbetsgivaren betalar in premier. Pensionsåldern är 65 år men det finns möjlighet att ta ut pensionen tidigare eller senare.

AFA-försäkringarna består av:

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring

TFA – Trygghetsförsäkring arbetsskada

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring

TRS – Omställningsavtalet TRS

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO. www.afaforsakring.se och www.fora.se

Trygghetsrådet (TRS) omställningsavtalet. www.trs.se/om-oss/omstaellningsavtalet.aspx

Tänk på att du själv måste ansöka om ersättning från de flesta av försäkringarna! De betalas inte ut automatiskt. I kontakterna med AFA är det viktigt att informera om att Danscentrums/Teaterförbundets avtalsförsäkring är samma som de som gäller för privatanställda arbetare.

Resor, traktamenten och skatter

Traktamente och resekostnadsersättning utgår enligt reseavtal träffat mellan Svensk Scenkonst och Privattjänstemannakartellen. Det finns tillägg  till reseavtalet gällande §5 mom 4 angående resetillägg se kollektivavtal.

Svar på remisser

Styrelsens svar på remisser från myndigheter.