Nyheter

Regeringens krispaket på 500 miljoner till kulturen

26 april, 2020

Den 24 april meddelade regeringen principerna för fördelningen av krisstödet på 500 mnkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen. Stöd kan ges till fria och privata kulturaktörer som har intäktsbortfall eller merkostnader på grund av att evenemang har ställts in med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska enligt beslut fördela 370 mnkr till företag och … Läs mer

Tilllägg till korttidsavtal med Teaterförbundet

22 april, 2020

Danscentrum har ingått ett tillägg till korttidsavtalet med Teaterförbundet. Detta tillåter även permittering upp till 80% av arbetstiden då det kommit ett nytt regeringsbeslut om detta.  Tidigare korttidsavtal godkände kortidsavtal på 20%, 40% och 60%). Tilläggsöverenskommelse – korttidsarbete 80% (DC)

Möjligt för fler att ansöka om stöd för korttidsarbete via Tillväxtverket

10 april, 2020

 Som tidigare informerats så har Danscentrum och de andra Centrumbildningarna informerat myndigheter och departement om att stödet för korttidsarbete inte var tillgängligt för verksamheter inom kultursektorn. Även KLYS, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har framfört att skrivelsen om att verksamheter med offentligt stöd skulle vara undantagna drabbar kultursektorns småföretagare. Den nya lagen om korttidsarbete har nu … Läs mer

Årsmöte den 12 maj 2020, information och Årsmöteshandlingar

8 april, 2020

Danscentrums Årsmöte kommer att genomföras den 12 maj kl 13-15 (-kl 16 vid behov). Mötet kommer att ske digitalt och information om hur kommer att komma senast den 5 maj. På grund av den samhälleliga kris som uppstått  på grund av covid19 är även våra medlemsorganisationer och deras förtroendevalda påverkade. både som organisationer, utövare och … Läs mer

Danscentrum och Teaterförbundet har prolongerat kollektivavtalet

7 april, 2020

prolongeringsöverenskommelse signerad DC TF 20200406 Danscentrum har utifrån den extraordinära situation samhället och världen befinner sig i följt övriga arbetsmarknaden och den 6 april förlängt innevarande kollektivavtal med Teaterförbundet. Detta gäller till den 31 oktober 2020. Parterna kommer överens om att gällande kollektivavtal mellan parterna om löner och allmänna anställningsvillkor prolongeras till och med den … Läs mer

Korttidsavtal slutet med Teaterförbundet

3 april, 2020

Danscentrum har ingått ett avtal med Teaterförbundet om att tillåta korttidsavtal f(tidigare kallat korttidspermittering) som tillägg till vårt kollektivavtal. Detta löper till den 31 december 2020. Avtalet tillåter att arbetsgivare och medarbetare gemensamt kommer överens om minskad arbetstid (80, 60, 40 %) där staten tar en del av lönekostnaderna. Se avtalsbilaga och mall för korttidsavtal. … Läs mer

Utskick till myndigheter – danssektorns utsatthet och behov

2 april, 2020

Danssektorns utsatthet och behov Den 18 mars kontaktade Danscentrum Kulturdepartementet, Kulturrådet m.fl. Den senaste veckan har sammanställningen av Danscentrums enkät samt uttalade behov till danssektorn, baserat på materialet, skickats till Kultur, – arbetsmarknads, – näringsdepartement, Tillväxtverket, Konstnärsnämnden, SKR, AF- Kultur, Kulturrådet, flera regioner och kommuner. Danscentrums fyra medlemsorganisationer har varit del i detta arbete. läs … Läs mer

Information till medlemsorganisationerna – corona 2 April

2 april, 2020

Information till Danscentrums medlemsorganisationer och medlemmar den 2 april Hej all, hoppas ni är friska. här kommer en liten sammanfattning kring nuläget. Kort om regerings förslag om förenklad a-kassa anslutning som presenterades 30 mars Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs. … Läs mer

Centrumbildningarna gör gemensam inlaga

30 mars, 2020

den 27 mars skickade Centrumbildningarna in en gemensam skrivelse till Kulturdepartement och Kulturrådet om behov av ökat stöd till Centrumbildningarna på grund av coronas inverkan på den fria kultursektorn. Centrumbildningarna_skrivelse_kulturdepartementet_2020-03-26

Medlemsinformation – corona, den 27 mars 2020

27 mars, 2020

Medlemsinformation – corona, den 27 mars 2020 Uppdatering kopplat till regeringens paket för stöd till småföretagare. Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Detta innebär att medlemmar i Danscentrums medlemsorganisationer som på grund av avbokade föreställningar och uppstådd arbetslöshet … Läs mer

Medlemsinformation från Danscentrum 25 mars – Corona

26 mars, 2020

26:e Mars 2020:  Uppdatering ang frågan om det fria dansfältets situation i förhållande till coronavirusets påverkan på branschen.   På förslag: Regeringen föreslog den 25 mars 2020 ytterligare ett krispaket, detta riktat mot småföretag, vilket många av Danscentrums medlemmar och delar av det fria dansfältet är. I förslaget finns statliga lånegarantier, nedsatta arbetsgivaravgifter, hyresstöd och … Läs mer

EDN – kort enkät för att samla Europeisk information

23 mars, 2020

Dear Dance Professionals, Artists, ActivistsThe spread of the Coronavirus is pushing States to take harsh measures in the attempt to tackle the pandemic throughout Europe and beyond. The European Dancehouse Network’s thoughts are with all those who are suffering because of this virus and sincerely hopes that anyone affected by it gets well soon. Coronavirus … Läs mer

500 miljoner i stöd till kulturen

20 mars, 2020

För närvarande vet vi inte hur det ska administreras eller bedömas men arbete pågår. https://www.dn.se/kultur-noje/krispaket-pa-1-miljard-kronor-till-kultur-och-idrott/  

Danscentrum samlar in information om inställda uppdrag

19 mars, 2020

Hej alla,   Som ni nog hört har Teaterförbundet, Klys och Svensk scenkonst har uppvaktat regeringen angående kulturens utsatta roll. Men som ni vet är vår sektor inte som andra (utom möjligtvis cirkusen) då vi saknar infrastrukturen i bland annat produktions arrangörsledet.  Danscentrum kommunicerar nu direkt med de politiker vi kan och ska även skriva … Läs mer

Information, från bland annat Kulturrådet, kl 17 den 18 mars. UPPDATERAT 20 mars

19 mars, 2020

Stödpaket till företag och kulturen – vi vet inte så mycket än Regeringen presenterade den 16 mars ett krispaket för att stödja företag och anställda för att bland annat undvika uppsägningar. Nedan följer förslaget som det presenterats men än så länge finns inga instruktioner för hur Försäkringskassan ska administrera sjuklön och slopad karensdag eller om … Läs mer

Riskbedömning av arrangemang och sammankomster

19 mars, 2020

 Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.  Information och checklistaråd från Folkhälsomyndigheten. dokument tillgängligt här: riskbedomning-evenemang-sammankomster

Information om Coronavirus, aktuell kl 14:00 den 12 mars. Uppdaterat 16 mars

12 mars, 2020

Nedan följer en sammanställning utifrån aktuell information delvis inhämtad från olika myndigheter, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Denna information kan förändras hela tiden så viktigt att poängtera läsarens ansvar att vara uppdaterad. När som helst kan regeringen eller myndigheter ge andra riktlinjer. Covid-19, Coronaviruset Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar … Läs mer

Danscentrum deltog i samtal med Rådet för dansarutbildning

14 februari, 2020

Danscentrum deltog i ett givande samtal om Dansarutbildningen. För första gången samlades Rådet, Skolledningarna från Göteborg och Stockholm samt de konstnärliga cheferna från Kungliga Baletten, Göteborgsoperan danskompani, Cullberg, Skånes dansteater, Norrdans, Regionteater väst dans samt representant från Danscentrum till ett gemensamt möte för att prata om dansarutbildningens utveckling.   http://www.skolverket.se/om-oss/organisation/radet-for-dansarutbildning

Utlysning för medverkan i Tanzmesse nrw 2020

7 februari, 2020

Utlysning Tanzmesse 2020_ Swedish Dance       Internationale tanzmesse nrw 26-30 augusti 2020, Düsseldorf, Tyskland  Danscentrum Riks samordnar den svenska närvaron på Tanzmesse 2020 den 26-30:e augusti. Närvaron arrangeras med monter och monterprogrammet FIKA with och Svenska paviljongen med liveakter i lokal utanför mässhallen. Vi välkomnar alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer att söka för medverkan i … Läs mer

Proposition inkommen till Danscentrums Årsmöte

31 januari, 2020

Danscentrums Årsmöte sker kl 13-16 den 12 maj 2020, i Malmö. Propositioner skickas ut till Medlemsorganisationerna senast den 31 januari. En proposition är ett förslag. Motioner från medlemmar ska inkomma senast den 28 februari. Kontakta gärna Danscentrums styrelsemedlemmar om ni har några frågor eller tankar om propositionen. Så har de möjlighet att ge mer information innan … Läs mer

Danscentrums Årsmöte kl 13-16 den 12 maj i Malmö

26 januari, 2020

Danscentrum Syd står som värd för Årsmötet 2020. Mötet förläggs i samband med att Young Dance Market genomförs i Malmö och BIBU påföljande dagar i Helsingborg. Danscentrum’s Yearly Meeting willl take place in Malmö, hosted by Danscentrum Syd. At 13.00-16.00 the 12th of May, in connection to Young dance market and BIBU.

German Tanz platform open for registration

12 december, 2019

https://www.tanzplattform2020.de/en/

Utlysning av stöd för samarbetsprojekt Quebec-Norden

2 oktober, 2019

Information from the The Québec Government Office Culture Team: We are delighted to inform you that a new call for cooperation projects in culture, society, research and innovation between Québec and the Nordic Countries has been launched and is now open for entries.  Funding is available for projects as well as research trips. For more information, … Läs mer

Förlängd ansökningstid till Tanzmesse 2020

30 september, 2019

Tanzmesse 2020: We have extended our deadline for proposals for our festival programme. Use the next 15 days to submit your proposals for Performances, Site-specific or outdoor performances, New Productions, Open Studios and Pitchings. Please have a look at our Artist’s Guide for further information on the different presentation formats.  

Rum för Performance i Umeå. Utlysning produktionsstöd 2020

10 september, 2019

Rum för Performance i Umeå erbjuder tre produktionsstöd à 45 000 kr för performanceakter, september 2020. Utlysningen är ett samarbete mellan Norrlandsoperan, Vita Kuben och Bildmuseet. Inbjudan Rum för Performance Hör av er till Beatrice Hammar på Norrlandsoperan för frågor. Beatrice HammarProduction Manager Dance Department+46 70 343 26 68

Sök internationella dansprogrammets residens, 12 september

6 september, 2019

Hej, Nu är det dags att söka internationella dansprogrammets residens inom dansområdet. Våra aktuella utlysningar är: Residens i Göteborg, Malmö och Stockholm Residens i Berlin 2020 Residens i New York 2020 Internationellt koreografstipendium 2019 Sista ansökningsdag är 12 september 2019. Vid frågor kontakta Anneli Strömqvist anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se Handläggare för Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram International Dance Programme | … Läs mer

30 september! Möjlighet att ansöka till Tanzmesses konstnärliga program via svensk monter

5 september, 2019

Danscentrum har glädjen att projektleda en svensk dansmonter på Tanzmesse 2020. Till och med den 30 september kan koreografer och kompanier ansöka med verk till Tanzmesses konstnärliga program till en kostnad på 25 E i administrationsavgift. Om de kontaktar Amy Fee på Danscentrum Riks så de kan bjudas in via en länk från den svenska … Läs mer

Performing Arts Japan for Europe Grant Programme

28 augusti, 2019

The Japan Foundation, the principal agency for cultural relations between Japan and overseas countries, is now accepting proposals for our annual funding programme, Performing Arts Japan (PAJ) for Europe Grant Programme. For information about this exciting opportunity, please see below. The next deadline is 31 October 2019. With your continued work at and its support of performing … Läs mer

Samtal om den fria dansens genombrott i Göteborg 19 september. Stipendieansökan för unga dansare.

26 augusti, 2019

Carina Ari Biblioteket och Dansmuseet bjuder in dansare och verksamma inom dansområdet till ett publikt samtal kring nutida danshistoria/forskning ”Den fria dansens genombrott i Göteborg – från Claude Marchant till Rubicon”. Tisdag 19 september kl 18 på Dansmuseet. Fri entré! Passa på tillfället att få inblick i den moderna dansens utveckling och betydelse utanför huvudstadsregionen! … Läs mer

Save the date- Young Dance Market

20 augusti, 2019

SAVE THE DATE! WE ARE NOW PLANNING FOR YDM 11-12 MAY 2020 YOUNG DANCE MARKET An opportunity to watch high quality dance art for children and young adults. Performing arts groups from Sweden, Denmark and Norway show their work during this intense biennial in Malmö, south Sweden. http://www.youngdancemarket.com At Young Dance Market 2018 we had … Läs mer

DANS.HALL – ny festival i Farsta, Stockholm

20 augusti, 2019

DET HÄR ÄR DANS.HALL 22- 25 augusti. Under fyra dagar lever musik, battles, konstinstallationer, föreställningar, workshops och andra aktiviteter sida vid sida i Telestaden i Farsta. Som besökare får du ta del av och delta i södra Stockholms mest aktuella kulturfestival – helt utan kostnad. Danshall

DIB meeting point in Luleå 25-27 september

15 augusti, 2019

Den 25-27 september anordnar Dansinitiativet i samarbete med Danskonsulenten Norrbotten och Danscentrum Norr tre dagar som går under namnet DIB meeting point. DIB Meeting point är en mötesplats för professionellt verksamma danskonstnärer inom Barentsregionen som syftar till att öka kunskapsutbytet mellan enskilda aktörer. Dagarna innehåller fortbildning i form av klass med Charlotta Ruth och workshop med … Läs mer

OPEN CALL International residency, Malmö

15 augusti, 2019

Pictures from the two first international residencies; with Michael Tang, Lava Markusson and Alexander Montgomery-Andersen from Greenland, and with Rumiko Otsuka and Kunihiko Matsuo from Japan. Picture by Jeanette Thuresson and Rumiko Otsuka. RESIDENCY FOR A DANCE ARTIST IN SWEDEN + INTERNATIONAL GUEST With support from The Swedish Arts Grants Committee Danscentrum Syd invites dance artists … Läs mer

Open Call: Process sharing and feedback, Copenhagen 4 sept

1 juli, 2019

PROCESS SHARING AND FEEDBACK SESSION WITH SWEDISH AND DANISH ARTISTS Danscentrum Syd in cooperation with Dansehallerne invite dance artists from Sweden and Denmark to meet and share their work. The showing is followed by a structured feedback session, hosted by Rebecka Berchtold and Robert Logrell. When: 4 September 2019 at 18.00 – 20.00 Where: X-act Studio, Struenseegade … Läs mer

Dansalliansen anställer. Pressmeddelande

1 juli, 2019

PRESSINFO Dansalliansen

Do I really need a dramaturg? Lyssna på seminarie från Scenkonstbiennalen.

18 juni, 2019

Danslyftet – en av Danscentrums programpunkter på Biennalen. Lyssna här

18 juni, 2019

Delta i Scenkonstdagar ’19. Ansök senast den 27 augusti

17 juni, 2019

Den 16-17 november är det dags för Scenkonstdagar ’19, denna gång på Norrbottensteatern i Luleå. Scenkonstdagar är en årlig utbudshelg för vuxenutbud och samlar arrangörer från de fyra nordliga länen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Ni som har föreställningar ni vill presentera för norra Sveriges arrangörer kan nu ansöka om att bli en del … Läs mer

CALL FOR APPLICATION: K3 RESIDENCY 2020/2021, Hamburg

14 juni, 2019

CALL FOR APPLICATION: K3 RESIDENCY 2020/2021 once again we open the call for application for the K3 Residency Programme. Please spread the news and the link to our online application form or share our facebook-post. K3 | Tanzplan Hamburg provides three eight-month residencies to choreographers, who are currently at the beginning of their career and have produced … Läs mer

Utbyte och samarbete med Sydkorea för svenska scenkonstnärer

15 maj, 2019

Kulturrådet och dess nordiska samarbetspartners deltar i ett treårigt projekt med KAMS, Korean Arts Management Services 2019-2022. Syftet är att främja utbyte och nätverkande inom scenkonsten mellan Korea och de nordiska länderna. Övriga samarbetspartners är Dance Info Finland, CircusInfo Finland, Performing Arts Hub Norway och Danish Agency for Culture and Palaces.  läs mer här: https://www.lyyti.fi/reg/Utbyte_Sydkorea

Choreographies of the Social, 13–25 augusti i Stockholm

15 maj, 2019

Choreographies of the Social bjuder på konstupplevelser på en rad offentliga platser i Stockholm. Nio konstnärskap genomför konstnärliga ingrepp i staden med installationer, video, performance, ljud, deltagande teater och en kongress. På lanseringen 4 juni kan du höra mer om idéerna bakom projektet läs mer här: Choreographies of the social ENGLISH  Choreographies of the Social brings … Läs mer

OPEN CALL för residens i Luleå, senast 1 juni 2019

7 maj, 2019

Möjlighet att söka residens i Luleå. Läs mer för att ansöka. Open call for recidency in Luleå. Application information bellow. Open call Luleå dansresidens 2019 eng Utlysning Luleå dansresidens 2019 svenska

Calls for proposals, Performing Arts Conference Dec 19

2 maj, 2019

Performing Arts Conference in Austria December 2019, open for proposals and speakers. For more information: https://www.performingartconference.com

OPEN CALL Dansmässan

29 april, 2019

Danscentrum Stockholm arrangerar årligen Dansmässan – en mässa med fokus på samtida dans och koreografi. Dansmässan äger i år rum 5-7 november på flera platser runt om i Stockholm. Konceptet liknar fortfarande dansfestivalens, där allt från en showcasesdag, mässa, seminarier, workshops, samtal och föreställningar samlas under tre dagar. Dansmässan tillsätter årligen en ny urvalsgrupp för … Läs mer

Konstnärsnämndens nya residens i Sverige

23 april, 2019

Residens i Sverige Konstnärsnämndens nya residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för samarbeten där danskonstnärer bosatta i Sverige bjuder in utlandsbosatt samarbetspartner till Sverige. Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning för boende och … Läs mer

Information om Skapande skola från Statens kulturråd

19 april, 2019

Till sökande och bidragsmottagare inom Skapande skola i läsåren 2018/19 och 2019/20 Är du inte kontaktperson för Skapande skola, meddela oss och glöm inte ändra i onlinetjänstenhttp://www.kulturradet.se/sv/Onlineportalen/Onlinetjansten/ ! Kulturrådet är mitt i beredningen av ansökningarna för läsåret 2019/20 och hoppas på att ge besked om beslut i mitten av maj. Tills dess vill de belysa och … Läs mer

Årsmöte 19 maj i Sundsvall kl 12.00 -14.00

18 april, 2019

Välkomna på Årsmötet som sker på Teater Soya i Sundsvall. Lunchsallad serveras från kl 11.30. Efter kl 14 finns fika, mingel och information från Danscentrums Kulturpolitiska arbetsgrupp. Bilaga 1. Dagordning DC årsmöte 2019 Bilaga 2. Ombudslista 2019 årsmöte Bilaga 3. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 sign Bilaga 4. Revisionsberättelse DC 2018_sign Bilaga 5. Förslag fördelningsprincip 2019_maj … Läs mer

EU pilot-program suporting mobility for artists, opens 15 April

8 april, 2019

Ett nytt EU-program har utlysts och ska testas i vår. Första testansökan (av tre) öppnar 15 april. De ca 500 som får stöd i pilotprojektet kommer också att påverka det framtida programmet och dess kriterier, så viktig att koreografer och dansare kommer med, från flera länder. Är du en koreograf som befinner sig i residensansökansamtal … Läs mer

Danscentrum har 4 programpunkter samt Årsmöte på Scenkonstbiennalen

1 april, 2019

Danscentrum har valt att ha mångsidig närvaro på Scenkonstbiennalen 2019. Kom och medverka i seminarier och uppropet för den fria scenkonsten. fredag den 17 maj kl 10-11.30: Do I really need a dramaturg? – A brief introduction into what dance dramaturgy actually does Seminar leader: Thomas Schaupp, dramaturg kl 13-13.45: Feminitet i samtida scenkonst – samtal … Läs mer

Har du tankar eller åsikter om Danscentrums kollektivavtal med Teaterförbundet?

1 april, 2019

Detta riktar sig till dig som är juridisk medlem i en danscentrumorganisation. Vi arbetar nu som organisation inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna med Teaterförbundet. Då det är du som arbetsgivare som använder detta avtal är det viktigt att det är ett verktyg som fungerar för din verksamhet och det är nu vi behöver din kunskap och dina … Läs mer

Kedja meeting in Turku in October 2019. Apply for travel grants 3 April

1 april, 2019

keđja presents: Stretch 2019 Turku is held on 17–20.10.2019. The theme for this international encounter for dance professionals is Expanding Professionalism. It addresses professional practices of dance artists now and in the future, international work and sustainability, the possibilities of residences ja the relationship between art and the societal context. Here you can find all … Läs mer

Årsmöte Danscentrum 19 maj kl 12.00

1 april, 2019

Välkomna till Danscentrums årsmöte 2019 Årsmötet 2019 äger rum den 19:e maj på teater Soja, Rådhusgatan 26 i Sundsvall. i anslutning till Scenkonstbiennalen.  http://www.teatersoja.se   Preliminära tider/hållpunkter 11.30 – Möteslokalen öppnas för drop-in och lätt lunch. 12.00 – Årsmötet öppnar. 15.00 – Årsmötet avslutas. 15.00 – 17.00 Mingel.  

Dansalliansen nyanställer 2019. Ansökan senast 24 mars.

14 mars, 2019

Utredning av förslag till ny organisationsstruktur för DC

6 februari, 2019

Bakgrund: Två utredningar kring hur DC kan vara organiserade nationellt har genomförts senaste åren.  Mats Sylwans gjordes under 2017. Nätverkstan fick i november 2018 ett utredningsuppdrag som bestod i att ”via kartläggning, analys och bedömning ta fram förslag på hur de två organisationsformerna skulle kunna se ut i praktiken och vilka konsekvenser genomförandet av dessa organisationsformer … Läs mer

Ny verksamhetsledare

31 januari, 2019

Den 1 februari 2019 har vi glädjen att hälsa vår nya verksamhetsledare Amy Fee varmt välkommen. Amy har en gedigen yrkeserfarenhet inom scenkonstområdet och kommer närmast från Cirkus Cirkör där hon har arbetat som produktionschef och producent. Åren dessförinnan var hon anställd av Dansens Hus där hon arbetade som produktionsledare, producent, projektledare och slutligen produktionschef. … Läs mer

Motioner till Danscentrums årsmöte innan 28 februari

30 januari, 2019

Kom in med Motioner Fram till och med den 28:e februari 2019 är det möjligt för organisationens medlemmar att lämna motioner. Dessa ska levereras via e-post till Danscentrums verksamhetsledare Amy Fee (amy.fee@danscentrum.se). Varje inlämnad motion bekräftas med ett svarsmail från Amy. Om du inte har fått ett svarsmail från Amy inom en vecka ber vi dig kontakta … Läs mer

Kallelse Årsmöte 19 maj 2019

30 januari, 2019

Välkomna till Danscentrums årsmöte 2019 Årsmötet 2019 äger rum den 19:e maj i Sundsvall alt Härnösand i anslutning till Scenkonstbiennalen. Slutgiltig ort och lokal meddelas senare. Preliminära tider/hållpunkter 12.00 – Möteslokalen öppnas för drop in och lätt lunch. 13.00 – Årsmötet öppnar. 15.00 – Årsmötet avslutas. 16.00 – 17.00 Mingel. Fram till och med den 28:e februari 2019 … Läs mer

Upprop för den fria kultursektorn i Skåne

24 januari, 2019

Den 10 januari 2019 beslutade Region Skånes kulturnämnd att genomföra en besparing på nästan 20 miljoner kronor. Nedskärningen innebär att man helt tar bort sökbara utvecklingsbidrag inom kultur för 2019. ”Kulturlivet inte bara utarmas, utan raseras helt av detta beslut”, skriver företrädare för Nätverket för Skånsk Scenkonst i ett gemensamt upprop. Stöd det fria kulturlivet … Läs mer

Seminarieserie: Socialförsäkringssystem – så fungerar de!

21 januari, 2019

Seminarium i Göteborg 22 jan, Luleå 24 jan, Malmö 29 jan och Stockholm 5 feb. Som yrkesverksam inom dans och koreografi är risken för skador stor och då har du rättigheter som det är viktigt att känna till. Detsamma gäller om du blir förälder, sjuk eller arbetslös. Dessutom finns det ett liv efter yrkeslivet som kan … Läs mer

Folk och Kultur i Eskilstuna

20 januari, 2019

Under FoK kommer Danscentrum medverka i följande tre seminarier: Dansen tar plats! De allra flesta som är yrkesverksamma inom dans och koreografi tillhör den så kallade fria sektorn. Deras möjligheter att producera och framföra sin konst begränsas av bristen på produktionsmedel men också av avsaknaden av funktionella lokaler för instudering och publika möten. En satsning … Läs mer

Året som gått – 2018

18 januari, 2019

Danscentrums verksamhet syftar till att synliggöra och förbättra den fria danssektorns villkor. Under 2018 har det inneburit att vi kontinuerligt lyft fram, bevakat och drivit våra medlemmars frågor i AF Kultur Medias nationella branschråd för scen och ton, Dansalliansens styrelse och arbetsgrupp, Scensveriges styrelse och kommittéer, Dansens Hus styrelse samt i möten med beslutsfattare och … Läs mer

DC:s brev till Region Skåne

16 januari, 2019

Följande brev skickades till beslutsfattare i Region Skåne den 16 januari 2019 En vädjan från Danscentrum. Danskonsten har en mycket svag struktur med endast ett fåtal institutioner. Merparten av den dans som skapas och framförs i vårt land produceras därmed av den så kallade fria sektorn. De flesta av dessa konstnärer och utövare är verksamma … Läs mer

Danscentrum söker verksamhetsledare

25 maj, 2018

Danscentrum är en rikstäckande centrumbildning som verkar för att förbättra och stärka villkoren inom utominstitutionell dans- och koreografi. Verksamheten bedrivs med stöd från Kulturrådet och arbetets inriktning fastställs av en styrelse bestående av representanter från medlemsorganisationerna Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd. Verksamhetsstödet från Kulturrådet är kopplat till ett arbetsförmedlande uppdrag som innebär att Danscentrum aktivt … Läs mer

Nytt avtal med Teaterförbundet klart

30 juni, 2017

Teaterförbundet för scen och film och Danscentrum har nu förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för det fria dansområdet. Avtalet är treårigt, och löneökningarna blir 6,5 procent. Löneökningarna är likvärdiga de på den övriga arbetsmarknaden och följer det så kallade märket. Löneökningarna blir 2,2 % från och med 1 juni 2017; 2,0 % från och med … Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten i Almedalen

28 juni, 2017

Måndag 3 juli, kl. 14.00-14.45, Lilla scenen  i TCO-landet, Almedalen, Visby, Gotland Upprop för den fria scenkonsten! Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Denna positiva kraft står i kontrast till deras mycket dåliga villkor. Därför lyfter vi fem viktiga punkter i … Läs mer

Assitejs scenkonst katalog för barn och unga föreställningar

9 juni, 2017

Sammanställning över aktuella föreställningar hösten 2017 Så var det dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter! Katalogen avser egna producerade föreställningar – inte gästspel. Dead-line för att fylla i … Läs mer

Dansdramaturgi på Scenkonstbiennalen

22 maj, 2017

Östgötateaterns kansli Slottsgatan 135, repsal vån 4 Onsdag 24 maj kl. 13:00-14:45 Koreografisk process sedd ur dramaturgens ögon. Vilken är dramaturgens roll i den koreografiska processen – från idé till premiär? Hur kan samarbetet mellan danskonstnär och dramaturg se ut? Ett seminarium som ger koreografer, dansare och andra intresserade en inblick i möjligheterna som ligger … Läs mer

Pubmingel på Scenkonstbiennalen

22 maj, 2017

Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum och Danscentrum Louis De Geer Konsert & Kongress Champagnebaren Onsdag 24 maj kl. 17:00-18:30 Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Denna positiva kraft står i kontrast till de låga anslagen som urholkats från … Läs mer

Nya dansare till Dansalliansen

22 maj, 2017

Dansalliansen utökar antalet anställda dansare  Dansalliansens styrelse har beslutat om anställning av totalt 31 dansare. Av dessa är 22 nya dansare och 9 sedan tidigare ett-årsanställda dansare enligt särskilda kriterier. Antalet dansare kommer efter denna anställningsomgång att vara 80 varav 12 kommer att vara anställda enligt särskilda kriterier för dansare födda 1987 eller senare. Dansalliansen … Läs mer

Danscentrums nya styrelse 2017/2018

8 maj, 2017

På Danscentrum årsmöte den 7 maj 2017 valdes Maria Rydén till Danscentrums nya ordförande på två år, övriga ledamöter, på ett år, från medlemsorganisationerna blev Philip Berlin (Danscentrum Stockholm), Hanna Falk (Danscentrum Syd), Pia Nordin (Danscentrum Väst) och Amanda Billberg (Danscentrum Norr).  

INTERNATIONAL DANCE DAY MESSAGE 2017 BY TRISHA BROWN:

24 april, 2017

I became a dancer because of my desire to fly. The transcendence of gravity was always something that moved me. There is no secret meaning in my dances. They are a spiritual exercise in a physical form. Dance communicates and expands the universal language of communication, giving birth to joy, beauty and the advancement of … Läs mer

Dags att deklarera, praktiska tips i Konstnärsguiden.

24 april, 2017

På Konstnärsnämndens hemsida hittar ni Konstnärsguiden som har lagt upp ett antal deklarationsexempel som man kan få hjälp av samt en deklarationsvägledning för enskild näringsverksamhet: Inkomstdeklaration med NE bilaga samt frivillig momsredovisning. För mer info

Region Uppsala utlyser ett residens inom danskonstområdet!

5 april, 2017

Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat. Danskonstnärer från hela Sverige är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är 28 april. Skicka din ansökan till Kultur och bildning, Eva Forsberg Pejler, 751 85 Uppsala senast den 28 april. Det går också bra att ansöka via e-post. Skicka då din … Läs mer

Sök resestipendium till Scenkonstbiennalen 2017

29 mars, 2017

Konstnärsnämndens internationella dansprogram delar ut 10 särskilda resestipendier om 5 000 kr för deltagande i Scenkonstbiennalen, Norrköping 23-28 maj 2017. Stipendiet kan sökas av dig som är frilansare dansare och/eller koreograf, och som är berättigad till stöd enligt Konstnärsnämndens och dansprogrammets ordinarie kriterier. Stödet ska gå till kostnadstäckning av resa, övernattning och biennalavgift. Genom att … Läs mer

Scenkonstdagarna i Skåne

21 mars, 2017

SCENKONSTDAGAR FÖR BARN OCH UNGA 10, 11 & 12 oktober  SKÅNE 2017  Scenkonstdagarna i Skåne Årets scenkonstdagar i Skåne äger rum i Hässleholm i olika lokaler. Under tre dagar visas ca 24 hela föreställningar och det spelas två parallellt. Den 10 oktober visas produktioner för målgruppen 1- 5 år ca, 11 oktober målgrupp 6- 10 … Läs mer

Konstnärsnämndens ansökningstider inom teater, dans och film

8 mars, 2017

Observera att Konstnärsnämnden utlyser ett större antal 10-åriga långtidsstipendier detta år. Arbetsstipendium Söks för eget konstnärligt arbete och utveckling. 10-årigt långtidsstipendium Söks för eget konstnärligt arbete och utveckling om du har varit verksam en längre period och har en etablerad verksamhet. Sista ansökningsdag 4 april Resebidrag Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research … Läs mer

International Performing Arts for Youth

6 mars, 2017

APPLY NOW FOR SHOWCASE 2018 IN PHILADELPHIA, PA We are happy to announce that ARTIST APPLICATIONS for Showcase 2018 are now open through IWANTTOSHOWCASE.CA. The final application deadline is May 11, 2017. Selection Committee will be meeting again in Madison in June to invite next years showcase artists. For more information: http://ipayweb.org/?page=faq

Danscentrums riksorganisation byter adress

3 februari, 2017

Danscentrums riksorganisation flyttar till STIM-huset på Södermalm. Där sitter redan flera av de övriga centrumbildningarna sedan tidigare. Från och med måndag den 6 februari är den nya adressen Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm. Numera når man verksamhetsledaren endast på mobilnumret 0722-149 159. Danscentrum Stockholm är kvar som vanligt på Jungfrugatan 7B med kontor och repetitionslokaler.

Ny anställningsomgång på Dansalliansen

3 februari, 2017

Dansalliansen anställer dansare. Ansök 3 februari till och med 3 april 2017. Info om hur man ansöker finns på www.dansalliansen.se

20 Quick Fixes 2017

20 januari, 2017

Den 4 -6 april 2017 ger Kultur i Väst en ny omgång av kursen ”20 Quick Fixes”, en kurs för dig som vill utveckla och förbättra din marknadsföring och kommunikation samt i hur du utvecklar och stärker ditt ledarskap av dig själv och din egen verksamhet. Kursen vänder sig till professionellt konstnärligt verksamma kvinnor inom dans, koreografi, … Läs mer

Scenkonstdagar för barn och unga stänger 30 januari

20 januari, 2017

Den 5–6 april är det dags för Scenkonstdagarna barn och unga 2017 i Uddevalla Ansökan för produktioner är öppen från 1 december 2016 – 30 januari 2017. Mer info på hemsida  Kultur i Väst ser fram emot att få ta del av era ansökningar för att fortsätta erbjuda högkvalitativ scenkonst för barn och unga genom Kulturkatalogen Väst!

Krokusfestival – International arts festival for young audiences

11 januari, 2017

En festival i belgiska Hasselt med mycket av det mest spännande inom belgisk och holländs teater för barn och unga! Den äger rum i Hasselt, Belgien, 22 februari – 2 mars. Mer info finns här!

Svenska Assitej på IPAY

11 januari, 2017

Svenska Assitej kommer tillsammans med Scenekunstbruket i Norge och Teatercentrum i Danmark presentera scenkonst för barn och unga under rubriken Performing Arts Scandinavia. Svenska teatrar, dansgrupper och andra med sikte på främst den nordamerikanska marknaden är välkomna att skicka material till Svenska ASSITEJ så tar de med sig det till  monter. Skicka högst 20 ex av tryckt material till adressen: Svenska … Läs mer

Uppdatering av Scenkonstkatalogen

11 januari, 2017

Assitej saknar fortfarande uppgifter från många producenter till Vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari. Uppgifterna fylls i på www.assitej.se. Dead-line för att fylla i uppgifter är den 13 januari 2017.  Katalogen avser egna producerade föreställningar – inte gästspel. Förutom att informera om vad som spelas under våren i Sverige så tjänar … Läs mer

Audition Öresund//Calling for dancers

16 december, 2016

Danscentrum Syd in cooperation with Dansalliansen and Arbetsförmedlingen Kultur och Media, organizes an open audition for professional dancers. The aim is to involve the dance environment on both sides of Øresund. This audition is intended for musical and show dancers. When: January 23rd, 2017 from 9 o’clock Where: Inkonst and Danscentrum Syd, Bergsgatan 29, Malmö Deadline for application: … Läs mer

Anmälan att medverkan på Dansmässan 2017

21 oktober, 2016

Dags att anmäla sitt intresse att delta på  Dansmässan 27 januari 2017 – Nationell utbudsdag för den professionella dansen! Anmäl senast måndag 24 okt 2016! Den 27 januari 2017 kommer vi, liksom tidigare år, arrangera en dansmässa på Dieselverkstaden i Nacka. Även i år samlar vi utbudet för barn-, ungdoms- och vuxenproduktioner under en och samma dag. … Läs mer

Informationsmöte om kulturbidrag

28 september, 2016

Möt handläggare från flera olika bidragsinstanser och fråga om bidrag till ditt projekt eller verksamhet. 3 oktober, kl. 15.00–17.00, Bryggarsalen Norrtullsgatan, Stockholm. 4 oktober, kl. 16.00–18:30, Off.konsten! C/O Teatergalleriet, Uppsala stadsteater För mer info…….

Danscentrum Syd söker verksamhetsledare

28 september, 2016

Danscentrum Syd söker en verksamhetsledare som kan driva och utveckla verksamheten i södra Sverige.   Danscentrum Syd är en centrumbildning som förenar professionella frilansande dansare och koreografer i södra Sverige. Vårt mål är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida danskonsten. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder medlemmarna tillgång till studior för … Läs mer

SeDans.se

2 september, 2016

SeDans är ett danskalendarium för den professionella dansen i Skåne. SeDans skapades för att underlätta för den dansintresserade att hitta föreställningarna och få info om när, var och hur man kan se dans och köpa biljetter. För mer info…..

Oväntade platser och nya möten med publiken

22 augusti, 2016

Postkodlotteriets kulturstiftelse har en ny ansökningsomgång. De söker modiga kulturprojekt som befinner sig utanför de etablerade scenerna och på andra platser än i de största svenska städerna och som vågar bryta barriärer och prova nya grepp tillsammans med sin publik. De vill hitta initiativ som äger rum på oväntade scener, överraskande platser och i nya rum, som involverar … Läs mer

Ansökning till Kulturkontakt Nord

22 augusti, 2016

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till nordiska samarbetsprojekt inom alla kulturfält och konstarter. Det övergripande målet är främja nya impulser och initiativ på kulturområdet och att bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten både inom och utanför Norden. ANSÖKNINGSTIDER Produktionsinriktad verksamhet 18.08.2016 – 19.09.2016 … Läs mer

Call for applications Aerowaves Twenty17

13 juni, 2016

Aerowaves is a hub for dance discovery in Europe. Each year the Aerowaves network selects 20 of the most promising emerging choreographers, promotes their work, and creates performance opportunities with Aerowaves’ Partners. Apply to Aerowaves and get a chance to have your work programmed by the partners of the network, whether or not you are … Läs mer

Konstnärsnämndens utlysningar inom teater, dans och film

13 juni, 2016

Närmast är utlysningen för resebidrag och internationellt kulturutbyte som söks för resa/vistelse i utlandet  för t ex research, fortbildningskurser, gästspel eller festivalbesök. Bidraget kan sökas löpande hela året, beslut fattas vid 4 tillfällen/år. Man kan ansöka för att täcka sina rese- och vistelsekostnader samt ev transport eller deltagaravgifter osv, men det är inget bidrag för löner eller arvoden. … Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten i Almedalen

13 juni, 2016

Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena att föra dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. Hur vill kulturpolitikerna ge de fria scenkonstnärerna de resurser … Läs mer

Kreativa platser – Kulturrådet

13 juni, 2016

Under sommaren är Kulturrådet på informationsturné runt om i landet för att berätta om Kreativa platser –  det nya bidraget inom regeringens satsning Äga rum. Kulturrådets handläggare Viktoria Nguema och Simon Strömberg kommer att finnas på plats för att presentera bidraget och svara på frågor från intresserade. Läs mer om turnén

Nytt avtal för anställda vid fria dansgrupper eller fria koreografer inom Danscentrum

1 juni, 2016

Danscentrum har tecknat ett nytt kollektivavtal med Teaterförbundet Avtalet är ettårigt och gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017. Avtalet är ett löneavtal med en höjning på 2,2 procent från och med den 1 juni 2016. Utöver löneökningen enades parterna om att under hösten se över arbetstidsavtalet i en partsgemensam arbetsgrupp. Partena enades också om att … Läs mer

Danscentrums årsmöte

4 maj, 2016

Danscentrums årsmöte äger rum på Dunkers Kulturhus i Helsingborg lördagen den 21 maj kl 13-15. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på respektive medlemsorganisation i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Uppropet för den fria scenkonsten på Bibu-festivalen

4 maj, 2016

Teatercentrum, Danscentrum & Teaterförbundet för scen och film på BIBU festivalen i Helsingborg Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Och det är … Läs mer

Information kring nationella bidrag

4 maj, 2016

Välkommen att träffa handläggare från Kulturrådet för information kring nationella bidrag till yrkesverksamma aktörer inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form. Dagen arrangeras av Stockholms Kulturförvaltning. Vid detta tillfälle deltar även Musikverket och Konstnärsnämnden. Tid: Onsdag den 18 maj kl. 15.00–17.00 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Läs mer om … Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

22 april, 2016

DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD! Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum inleder i dag ett upprop för den fria scenkonsten. Organisationerna lyfter gemensamt fem punkter som måste förbättras för den fria scenkonsten. Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare … Läs mer