Ansökning till Kulturkontakt Nord

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till nordiska samarbetsprojekt inom alla kulturfält och konstarter. Det övergripande målet är främja nya impulser och initiativ på kulturområdet och att bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten både inom och utanför Norden.

ANSÖKNINGSTIDER

Produktionsinriktad verksamhet

18.08.2016 – 19.09.2016

03.02.2017 – 06.03.2017

Mer information