Årsmöte 19 maj i Sundsvall kl 12.00 -14.00

Välkomna på Årsmötet som sker på Teater Soya i Sundsvall. Lunchsallad serveras från kl 11.30. Efter kl 14 finns fika, mingel och information från Danscentrums Kulturpolitiska arbetsgrupp.

Bilaga 1. Dagordning DC årsmöte 2019
Bilaga 2. Ombudslista 2019 årsmöte
Bilaga 3. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 sign
Bilaga 4. Revisionsberättelse DC 2018_sign
Bilaga 5. Förslag fördelningsprincip 2019_maj
Bilaga 6. Danscentrums verksamhetsplan 2019-2020
Tillägg bilaga 6. Danscentrums verksamhetsplan 2019-2020
Bilaga 7. Budget 2019_maj
Bilaga 8. Motion till DC årsmöte 2019_o styrelse förslag
Bilaga 9 Danscentrum Stockholm Motion årsmöte 2019_ samt styrelsens svar
Bilaga 10. Valberedningens förslag 2019
Bilaga 11. Styrelsens arvoden 2019