Assitejs scenkonst katalog för barn och unga föreställningar

Sammanställning över aktuella föreställningar hösten 2017

Så var det dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter! Katalogen avser egna producerade föreställningar – inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 30 augusti 2017. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på ASSITEJs hemsida.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.