Författare: Amy Fee

Information om Dansplan Sverige

Fortsättningen för Dansplan Sverige  Arbetet med Dansplan Sverige inleddes med ett nationellt möte med nästan 200 deltagare den 19 mars 2021. Under våren samt sommaren har materialet från mötet analyserats och sammanställts. Bitte Jarl, f d utredare på Konstnärsnämnden och Kulturförvaltningen i Stockholms Stad samt ordförande i Riksteatern Sörmland sedan 2020, är skribent för Dansplan Sverige. Björn Säfsten, Emilia …

Läs mer

Open Call – Visiting Artist Programme

Visiting Artist Programme – Open call för svenskbaserade koreografer Danscentrum Sverige bjuder in dig som är svenskbaserad koreograf till ett Open Call för Visiting Artist Programme. Utlysningen är en del av EU-projektet Big Pulse. Om Visiting Artist Program Visiting Artist Programme erbjuder en till två koreografer möjlighet till ett besök på Torinodanza Festival, en av …

Läs mer

Three new co-productions announced by Big Pulse Dance

Three new co-productions announced by Big Pulse Dance Alliance for free outdoor performances Big Pulse Dance Alliance is delighted to announce three projects that have been selected as part of the Big Pulse Open Air programme. This series of Open Air co-productions aims to bring artists and audiences together through presenting bold, captivating choreography that …

Läs mer

Digital Leap

Digital Leap ­– internationellt utbildningsprogram med start våren 2022 Digital Leap är ett internationellt tvåårigt projekt som erbjuder professionella dans- och cirkuskonstnärer fortbildning för att fördjupa sin förståelse för digitala miljöer och dess möjligheter inom scenkonsten. Den växande medvetenheten om klimatet liksom COVID-19-krisen och dess inverkan på scenkonst och internationella samarbeten har skapat ett akut …

Läs mer

Lättade publikrestriktioner från 1 juni

Den 27 maj presenterade Regeringen en plan för hur publikrestriktionerna planeras avvecklas. Steg: 1 utgår från det tidigare beslutet om att från 1 juni höja gränserna för arrangemang med anvisad sittplats inomhus till 50 personer. För arrangemang utomhus är den nya gränsen 100 personer utan anvisad sittplats och 500 personer med anvisad sittplats. Steg 2(om …

Läs mer

Danscentrum Sveriges årsmöte den 9 maj

Alla regionala medlemsorganisationers medlemmar är välkomna att besöka Danscentrum Sveriges digitala årsmöte kl 15.00 den 9 maj. Varje medlemsorganisation har utnämnt fyra delegater med rösträtt på årsmötet men alla medlemmar är välkomna att lyssnande närvara på mötet. Om du har frågor kontakta din lokala medlemsorganisation eller Amy Fee på Danscentrum Sverige. Välkomna!   Danscentrum is …

Läs mer

Nationellt möte för danskonsten

Tack alla 193 personer som vid samma tillfälle medverkade i dagens möte / Thank you all 193 persons för being part of todays meeting Länk till Ann Larssons powerpoint Ann Larsson, danskonferens 19 mars 21 Länk till zoominspelning av Ann Larssons presentation, https://drive.google.com/file/d/113Oi3bczHsXiMH_ac2UoUNARpOvcnQ-Y/view?usp=sharing Ann Larsson’s presentation is also available with subtitles in English, https://drive.google.com/file/d/1ydI9KrI1FCA2xulaZIWA23OdyVgIMofs/view?usp=sharing Samtalsledarnas anteckningar och …

Läs mer

Kollektivavtal slutet med Teaterförbundet för scen och film

Danscentrums kollektivavtal har denna gång, pga Covid19 tagit längre tid. Det tidigare, 2017-2020, gällde till den 31 mars 2020 men parterna följde den svenska arbetsmarknadens beslut att förlänga det till 2020-10-31. Förhandlingarna återupptogs i november 2020 och avtalet slöts i februari 2021. Det gäller för dansare och koreografer samt tekniska och administrativa tjänstemän anställda av fria …

Läs mer

Danscentrum Sverige söker förstärkning, projektledare/kommunikatör på 75 %

Danscentrum Sverige söker projektledare/kommunikatör Danscentrum Sveriges kansli består i dagsläget av en verksamhetsledare på 75 %. Vi söker nu en projektledare/kommunikatör på 75 % av heltid.  Arbetet är en 10 månaders visstidsanställning, med möjlighet till viss förlängning, och vi ser gärna att anställningen påbörjas snarast, helst redan under mars månad. Det går även att söka …

Läs mer

Dansalliansen söker VD

VD – med uppdrag att stärka, främja och utveckla! Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige och därmed en frilansarbetsmarknad med dansare på högsta konstnärliga nivå. Dansalliansen bildades hösten 2006 och ägs …

Läs mer

Save the date: 19 mars Dansplan Sverige

SAVE THE DATE: DANSPLAN SVERIGE  Välkommen till nationellt möte för danskonsten i Sverige!  Danscentrum Sverige, Riksteatern och Dansnät Sverige bjuder in till ett nationellt möte för danskonsten i Sverige. Syftet med mötet är att ta fram ett underlag till en skrivelse som ska skickas till Kulturdepartementet, Kulturrådet och Sveriges kommuner och regioner. Skrivelsen ska belysa dansens nuvarande och framtida behov samt bidra till förslag …

Läs mer