Beyond the Obvious 2015/Culture Action Europe

Culture Action Europe’s årskonferens Beyond the Obvious äger rum den 15-17 oktober på Brew House i Göteborg.

Deltagarna kommer att få chansen att delta i tre diskussioner med huvudfokus :

• EXPRESS utforskar de spänningar som äventyrar rätten till åsikts- och yttrandefrihet och identifiera vägar för att skydda och förbättra den .

• SKAPA undersöker spänningarna mellan rätten att skapa och njuta av kultur och rätten till skälig ersättning i den digitala sfären.

• DELTA utforska värdet av aktivt bidra till ditt samhälle välbefinnande och regeringen genom intensivt delta i kulturlivet

För mer information……….