Kategori: Nationellt

Nationellt möte för danskonsten

Välkommen till nationellt möte för danskonsten   Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige och Riksteatern bjuder in till ett nationellt möte för danskonsten. Syftet med mötet är att samla in underlag för att ta fram en Dansplan Sverige. Dansplan Sverige är en skrivelse till myndigheter och politiker initierat av Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige och Riksteatern för att påvisa behovet av …

Läs mer

Danscentrum Sverige söker förstärkning, projektledare/kommunikatör på 75 %

Danscentrum Sverige söker projektledare/kommunikatör Danscentrum Sveriges kansli består i dagsläget av en verksamhetsledare på 75 %. Vi söker nu en projektledare/kommunikatör på 75 % av heltid.  Arbetet är en 10 månaders visstidsanställning, med möjlighet till viss förlängning, och vi ser gärna att anställningen påbörjas snarast, helst redan under mars månad. Det går även att söka …

Läs mer

Dansalliansen söker VD

VD – med uppdrag att stärka, främja och utveckla! Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige och därmed en frilansarbetsmarknad med dansare på högsta konstnärliga nivå. Dansalliansen bildades hösten 2006 och ägs …

Läs mer

Save the date: 19 mars Dansplan Sverige

SAVE THE DATE: DANSPLAN SVERIGE  Välkommen till nationellt möte för danskonsten i Sverige!  Danscentrum Sverige, Riksteatern och Dansnät Sverige bjuder in till ett nationellt möte för danskonsten i Sverige. Syftet med mötet är att ta fram ett underlag till en skrivelse som ska skickas till Kulturdepartementet, Kulturrådet och Sveriges kommuner och regioner. Skrivelsen ska belysa dansens nuvarande och framtida behov samt bidra till förslag …

Läs mer

Dansalliansen anställer

Dansalliansen erbjuder en grundanställning för frilansande dansare, verksamma inom den offentligt stödda dansen. Anställningen, som ger dansaren en arbetsplatstillhörighet samt social och ekonomisk trygghet, regleras i ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film och fortlöper så länge dansaren uppfyller uppsatta kriterier för arbete inom sitt yrkesområde. Ansökan öppnar den 1 februari …

Läs mer

Krisstöd 3 utlyst av Konstnärsnämnden

Nu kan man söka Krisstipendium 3 från Konstnärsnämnden: Krisstipendium 3 (konstnarsnamnden.se) Krisstipendium 3 kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Du ska även vara bosatt eller verksam i Sverige. Sista ansökningsdag är 3 februari.  

Läs mer

Ytterligare 500 miljoner i stöd till kulturen

Regeringen meddelade idag att ytterligare 500 miljoner kr avsätts till kulturen avsedda för krisstöd t. o. m februari 2021. Regeringen redogjorde också för hur miljarden, som aviserades i budgetpropositionen för 202, ska fördelas till kultursektorn. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Från 2021 års kulturbudget kan 150 miljoner kr användas till …

Läs mer

Stödet för korttidspermittering förlängs

Stödet för korttidspermittering förlängs Regeringen förlänger stödet för korttidspermittering fram till och med juni 2021. Subventionsgraden kommer dock att trappas ned under våren från och med april.  Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för era permitterade medarbetare. Tillväxtverket administrerar detta stöd: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html Teaterförbundet och Danscentrum ingick i …

Läs mer