Kategori: Nationellt

Stödet för korttidspermittering förlängs

Stödet för korttidspermittering förlängs Regeringen förlänger stödet för korttidspermittering fram till och med juni 2021. Subventionsgraden kommer dock att trappas ned under våren från och med april.  Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för era permitterade medarbetare. Tillväxtverket administrerar detta stöd: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html Teaterförbundet och Danscentrum ingick i …

Läs mer

Regionala restriktioner pga. ökad Covid19

Den 29 oktober kom FHM med nya rekommendationer och restriktioner, det innebär bland annat att visa regioner har fått specifika rekommendationer, vilket även påverkar arbetsgivarrollen. Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en …

Läs mer

Extra Årsmöte 15 november

Den 15 november kl 14.00 är det extra Årsmöte för Danscentrum. Den enda frågan på agendan gäller föreslagna stadgeändringar som styrelsen tagit fram på uppdrag av Årsmötet 2019 och efter proposition till Årsmöte 2020 lyftes frågan till ett extrainsatt Årsmöte. Kallelse till DCs extra årsmöte 15 nov 2020 DC extra årsmöte 2020 bilaga 2. DC …

Läs mer

Regeringen öppnar upp för större grupper

Vid presskonferens den 29 september med inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Amanda Lind aviserades att regeringen planerar att ta beslut den 8 oktober om undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang med sittande publik, exempelvis föreställningar och konserter. De nya reglerna planeras börja gälla den 15 oktober. Undantaget innebär bland annat att arrangemang kan ha sittande publik …

Läs mer

Danscentrum partner i Kreativa Europa projekt

CREATIVE EUROPE har beviljat finansiering för projektet Big Pulse Dance Alliance Projektets aktiviteter planeras för 2020-2024 och det har beviljats en finansiering på 2 milj euro. Tanz im August, Berlin, är main partner och Danscentrum är den enda partner som inte är en dansfestival. Summary of the project The last 40 years, Europe has been …

Läs mer

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal, vilket Teaterförbundet tidigare gjort med Svensk Scenkonst och Teatercentrum. Respektive part kan säga upp avtalet med två veckors varsel. I korthet innebär det att tidsbegränsade anställningsavtal som ingås från 2 september kan, om det krävs och är kopplat till coronaeffekter kan avbrytas med ett utbetalat …

Läs mer

Danscentrum svarar på promemorian om publikantal

Danscentrum är inte en av remissinstanserna gällande Förslag till förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vilken regeringen föreslagit ska gälla från den 1 oktober 2020 och som öppnar upp för mer än 50 i publiken. Men för att framföra att arrangörerna besitter stor kompetens att säkert planera …

Läs mer

Presskonferens 21 augusti, förslag på 1,5 miljarder till kulturen

Sammanfattning av Amanda Lind och Mikael Dambergs presskonferens 21 augusti. I korthet  meddelades att regeringspartierna S och MP föreslår 1,5 nya miljarder till Kulturen som extra stöd 2020. Men detta måste tas i beslut med Centern och Liberalerna. Man föreslår även undantag för 50-personersregeln ska kunna göras vid kultur – och idrottsevenemang med sittande publik. Maxantal i lokalen …

Läs mer

Upprop för att säkra kultur i Sveriges skolor!

I samarbete med Assitej, Länsteatrarna i Sverige och Teatercentrum medverkar Danscentrum i ett Upprop till politiker och regioner att säkra att barn och unga i skolan får möta den kultur som har planerats. För barnens, kulturutövarnas och skolans skull. Läs nedan. Ladda gärna ner pdf och dela vidare.   Till Utbildningsminister Anna Ekström Kulturminister Amanda …

Läs mer

Uppföljande enkät om Covid19 påverkan på den svenska dansektorn

Hjälp oss påvisa den svenska danssektorns villkor under Covid-19. Har krisstöden nått dig? Dansen har blivit hårt drabbad på grund av bristen på produktionsplatser och scener för dansen nationellt. Avsaknaden av statistik över de föreställningar som skapas och spelas är också påtaglig då så stor del av sektorn endast är projektbaserad, vilket visat sig tydligt …

Läs mer

Omställningsstöd föreslaget för företag

Regeringen har föreslagit ett omställningsstöd till företag. Det är ännu inte beslutat med kommer att administreras av Skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html Finansdepartementet har nu tagit fram en promemoria med förslag till lagstiftning och skickat den på remiss. I promemorian föreslås bland annat att: Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 …

Läs mer