Kategori: Nationellt

Danscentrum och Teaterförbundet har prolongerat kollektivavtalet

prolongeringsöverenskommelse signerad DC TF 20200406 Danscentrum har utifrån den extraordinära situation samhället och världen befinner sig i följt övriga arbetsmarknaden och den 6 april förlängt innevarande kollektivavtal med Teaterförbundet. Detta gäller till den 31 oktober 2020. Parterna kommer överens om att gällande kollektivavtal mellan parterna om löner och allmänna anställningsvillkor prolongeras till och med den …

Läs mer

Korttidsavtal slutet med Teaterförbundet

Danscentrum har ingått ett avtal med Teaterförbundet om att tillåta korttidsavtal f(tidigare kallat korttidspermittering) som tillägg till vårt kollektivavtal. Detta löper till den 31 december 2020. Avtalet tillåter att arbetsgivare och medarbetare gemensamt kommer överens om minskad arbetstid (80, 60, 40 %) där staten tar en del av lönekostnaderna. Se avtalsbilaga och mall för korttidsavtal. …

Läs mer

Utskick till myndigheter – danssektorns utsatthet och behov

Danssektorns utsatthet och behov Den 18 mars kontaktade Danscentrum Kulturdepartementet, Kulturrådet m.fl. Den senaste veckan har sammanställningen av Danscentrums enkät samt uttalade behov till danssektorn, baserat på materialet, skickats till Kultur, – arbetsmarknads, – näringsdepartement, Tillväxtverket, Konstnärsnämnden, SKR, AF- Kultur, Kulturrådet, flera regioner och kommuner. Danscentrums fyra medlemsorganisationer har varit del i detta arbete. läs …

Läs mer

Information till medlemsorganisationerna – corona 2 April

Information till Danscentrums medlemsorganisationer och medlemmar den 2 april Hej all, hoppas ni är friska. här kommer en liten sammanfattning kring nuläget. Kort om regerings förslag om förenklad a-kassa anslutning som presenterades 30 mars Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs. …

Läs mer

Medlemsinformation – corona, den 27 mars 2020

Medlemsinformation – corona, den 27 mars 2020 Uppdatering kopplat till regeringens paket för stöd till småföretagare. Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Detta innebär att medlemmar i Danscentrums medlemsorganisationer som på grund av avbokade föreställningar och uppstådd arbetslöshet …

Läs mer

Medlemsinformation från Danscentrum 25 mars – Corona

26:e Mars 2020:  Uppdatering ang frågan om det fria dansfältets situation i förhållande till coronavirusets påverkan på branschen.   På förslag: Regeringen föreslog den 25 mars 2020 ytterligare ett krispaket, detta riktat mot småföretag, vilket många av Danscentrums medlemmar och delar av det fria dansfältet är. I förslaget finns statliga lånegarantier, nedsatta arbetsgivaravgifter, hyresstöd och …

Läs mer

Danscentrum samlar in information om inställda uppdrag

Hej alla,   Som ni nog hört har Teaterförbundet, Klys och Svensk scenkonst har uppvaktat regeringen angående kulturens utsatta roll. Men som ni vet är vår sektor inte som andra (utom möjligtvis cirkusen) då vi saknar infrastrukturen i bland annat produktions arrangörsledet.  Danscentrum kommunicerar nu direkt med de politiker vi kan och ska även skriva …

Läs mer

Information, från bland annat Kulturrådet, kl 17 den 18 mars. UPPDATERAT 20 mars

Stödpaket till företag och kulturen – vi vet inte så mycket än Regeringen presenterade den 16 mars ett krispaket för att stödja företag och anställda för att bland annat undvika uppsägningar. Nedan följer förslaget som det presenterats men än så länge finns inga instruktioner för hur Försäkringskassan ska administrera sjuklön och slopad karensdag eller om …

Läs mer