Kategori: Nationellt

Uppföljande enkät om Covid19 påverkan på den svenska dansektorn

Hjälp oss påvisa den svenska danssektorns villkor under Covid-19. Har krisstöden nått dig? Dansen har blivit hårt drabbad på grund av bristen på produktionsplatser och scener för dansen nationellt. Avsaknaden av statistik över de föreställningar som skapas och spelas är också påtaglig då så stor del av sektorn endast är projektbaserad, vilket visat sig tydligt …

Läs mer

Omställningsstöd föreslaget för företag

Regeringen har föreslagit ett omställningsstöd till företag. Det är ännu inte beslutat med kommer att administreras av Skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html Finansdepartementet har nu tagit fram en promemoria med förslag till lagstiftning och skickat den på remiss. I promemorian föreslås bland annat att: Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 …

Läs mer

Regeringens krispaket på 500 miljoner till kulturen

Den 24 april meddelade regeringen principerna för fördelningen av krisstödet på 500 mnkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen. Stöd kan ges till fria och privata kulturaktörer som har intäktsbortfall eller merkostnader på grund av att evenemang har ställts in med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska enligt beslut fördela 370 mnkr till företag och …

Läs mer

Möjligt för fler att ansöka om stöd för korttidsarbete via Tillväxtverket

 Som tidigare informerats så har Danscentrum och de andra Centrumbildningarna informerat myndigheter och departement om att stödet för korttidsarbete inte var tillgängligt för verksamheter inom kultursektorn. Även KLYS, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har framfört att skrivelsen om att verksamheter med offentligt stöd skulle vara undantagna drabbar kultursektorns småföretagare. Den nya lagen om korttidsarbete har nu …

Läs mer

Danscentrum och Teaterförbundet har prolongerat kollektivavtalet

prolongeringsöverenskommelse signerad DC TF 20200406 Danscentrum har utifrån den extraordinära situation samhället och världen befinner sig i följt övriga arbetsmarknaden och den 6 april förlängt innevarande kollektivavtal med Teaterförbundet. Detta gäller till den 31 oktober 2020. Parterna kommer överens om att gällande kollektivavtal mellan parterna om löner och allmänna anställningsvillkor prolongeras till och med den …

Läs mer

Korttidsavtal slutet med Teaterförbundet

Danscentrum har ingått ett avtal med Teaterförbundet om att tillåta korttidsavtal f(tidigare kallat korttidspermittering) som tillägg till vårt kollektivavtal. Detta löper till den 31 december 2020. Avtalet tillåter att arbetsgivare och medarbetare gemensamt kommer överens om minskad arbetstid (80, 60, 40 %) där staten tar en del av lönekostnaderna. Se avtalsbilaga och mall för korttidsavtal. …

Läs mer

Utskick till myndigheter – danssektorns utsatthet och behov

Danssektorns utsatthet och behov Den 18 mars kontaktade Danscentrum Kulturdepartementet, Kulturrådet m.fl. Den senaste veckan har sammanställningen av Danscentrums enkät samt uttalade behov till danssektorn, baserat på materialet, skickats till Kultur, – arbetsmarknads, – näringsdepartement, Tillväxtverket, Konstnärsnämnden, SKR, AF- Kultur, Kulturrådet, flera regioner och kommuner. Danscentrums fyra medlemsorganisationer har varit del i detta arbete. läs …

Läs mer

Information till medlemsorganisationerna – corona 2 April

Information till Danscentrums medlemsorganisationer och medlemmar den 2 april Hej all, hoppas ni är friska. här kommer en liten sammanfattning kring nuläget. Kort om regerings förslag om förenklad a-kassa anslutning som presenterades 30 mars Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs. …

Läs mer