Kategori: Nationellt

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal, vilket Teaterförbundet tidigare gjort med Svensk Scenkonst och Teatercentrum. Respektive part kan säga upp avtalet med två veckors varsel. I korthet innebär det att tidsbegränsade anställningsavtal som ingås från 2 september kan, om det krävs och är kopplat till coronaeffekter kan avbrytas med ett utbetalat …

Läs mer

Danscentrum svarar på promemorian om publikantal

Danscentrum är inte en av remissinstanserna gällande Förslag till förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vilken regeringen föreslagit ska gälla från den 1 oktober 2020 och som öppnar upp för mer än 50 i publiken. Men för att framföra att arrangörerna besitter stor kompetens att säkert planera …

Läs mer

Presskonferens 21 augusti, förslag på 1,5 miljarder till kulturen

Sammanfattning av Amanda Lind och Mikael Dambergs presskonferens 21 augusti. I korthet  meddelades att regeringspartierna S och MP föreslår 1,5 nya miljarder till Kulturen som extra stöd 2020. Men detta måste tas i beslut med Centern och Liberalerna. Man föreslår även undantag för 50-personersregeln ska kunna göras vid kultur – och idrottsevenemang med sittande publik. Maxantal i lokalen …

Läs mer

Upprop för att säkra kultur i Sveriges skolor!

I samarbete med Assitej, Länsteatrarna i Sverige och Teatercentrum medverkar Danscentrum i ett Upprop till politiker och regioner att säkra att barn och unga i skolan får möta den kultur som har planerats. För barnens, kulturutövarnas och skolans skull. Läs nedan. Ladda gärna ner pdf och dela vidare.   Till Utbildningsminister Anna Ekström Kulturminister Amanda …

Läs mer

Uppföljande enkät om Covid19 påverkan på den svenska dansektorn

Hjälp oss påvisa den svenska danssektorns villkor under Covid-19. Har krisstöden nått dig? Dansen har blivit hårt drabbad på grund av bristen på produktionsplatser och scener för dansen nationellt. Avsaknaden av statistik över de föreställningar som skapas och spelas är också påtaglig då så stor del av sektorn endast är projektbaserad, vilket visat sig tydligt …

Läs mer

Omställningsstöd föreslaget för företag

Regeringen har föreslagit ett omställningsstöd till företag. Det är ännu inte beslutat med kommer att administreras av Skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html Finansdepartementet har nu tagit fram en promemoria med förslag till lagstiftning och skickat den på remiss. I promemorian föreslås bland annat att: Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 …

Läs mer

Regeringens krispaket på 500 miljoner till kulturen

Den 24 april meddelade regeringen principerna för fördelningen av krisstödet på 500 mnkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen. Stöd kan ges till fria och privata kulturaktörer som har intäktsbortfall eller merkostnader på grund av att evenemang har ställts in med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska enligt beslut fördela 370 mnkr till företag och …

Läs mer

Möjligt för fler att ansöka om stöd för korttidsarbete via Tillväxtverket

 Som tidigare informerats så har Danscentrum och de andra Centrumbildningarna informerat myndigheter och departement om att stödet för korttidsarbete inte var tillgängligt för verksamheter inom kultursektorn. Även KLYS, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har framfört att skrivelsen om att verksamheter med offentligt stöd skulle vara undantagna drabbar kultursektorns småföretagare. Den nya lagen om korttidsarbete har nu …

Läs mer

Danscentrum och Teaterförbundet har prolongerat kollektivavtalet

prolongeringsöverenskommelse signerad DC TF 20200406 Danscentrum har utifrån den extraordinära situation samhället och världen befinner sig i följt övriga arbetsmarknaden och den 6 april förlängt innevarande kollektivavtal med Teaterförbundet. Detta gäller till den 31 oktober 2020. Parterna kommer överens om att gällande kollektivavtal mellan parterna om löner och allmänna anställningsvillkor prolongeras till och med den …

Läs mer