Kategori: Nationellt

Dansalliansen anställer

Dansalliansen erbjuder en grundanställning för frilansande dansare, verksamma inom den offentligt stödda dansen. Anställningen, som ger dansaren en arbetsplatstillhörighet samt social och ekonomisk trygghet, regleras i ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film och fortlöper så länge dansaren uppfyller uppsatta kriterier för arbete inom sitt yrkesområde. Ansökan öppnar den 1 februari …

Läs mer

Krisstöd 3 utlyst av Konstnärsnämnden

Nu kan man söka Krisstipendium 3 från Konstnärsnämnden: Krisstipendium 3 (konstnarsnamnden.se) Krisstipendium 3 kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Du ska även vara bosatt eller verksam i Sverige. Sista ansökningsdag är 3 februari.  

Läs mer

Ytterligare 500 miljoner i stöd till kulturen

Regeringen meddelade idag att ytterligare 500 miljoner kr avsätts till kulturen avsedda för krisstöd t. o. m februari 2021. Regeringen redogjorde också för hur miljarden, som aviserades i budgetpropositionen för 202, ska fördelas till kultursektorn. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Från 2021 års kulturbudget kan 150 miljoner kr användas till …

Läs mer

Stödet för korttidspermittering förlängs

Stödet för korttidspermittering förlängs Regeringen förlänger stödet för korttidspermittering fram till och med juni 2021. Subventionsgraden kommer dock att trappas ned under våren från och med april.  Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för era permitterade medarbetare. Tillväxtverket administrerar detta stöd: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html Teaterförbundet och Danscentrum ingick i …

Läs mer

Regionala restriktioner pga. ökad Covid19

Den 29 oktober kom FHM med nya rekommendationer och restriktioner, det innebär bland annat att visa regioner har fått specifika rekommendationer, vilket även påverkar arbetsgivarrollen. Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en …

Läs mer

Extra Årsmöte 15 november

Den 15 november kl 14.00 är det extra Årsmöte för Danscentrum. Den enda frågan på agendan gäller föreslagna stadgeändringar som styrelsen tagit fram på uppdrag av Årsmötet 2019 och efter proposition till Årsmöte 2020 lyftes frågan till ett extrainsatt Årsmöte. Kallelse till DCs extra årsmöte 15 nov 2020 DC extra årsmöte 2020 bilaga 2. DC …

Läs mer

Regeringen öppnar upp för större grupper

Vid presskonferens den 29 september med inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Amanda Lind aviserades att regeringen planerar att ta beslut den 8 oktober om undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang med sittande publik, exempelvis föreställningar och konserter. De nya reglerna planeras börja gälla den 15 oktober. Undantaget innebär bland annat att arrangemang kan ha sittande publik …

Läs mer

Danscentrum partner i Kreativa Europa projekt

CREATIVE EUROPE har beviljat finansiering för projektet Big Pulse Dance Alliance Projektets aktiviteter planeras för 2020-2024 och det har beviljats en finansiering på 2 milj euro. Tanz im August, Berlin, är main partner och Danscentrum är den enda partner som inte är en dansfestival. Summary of the project The last 40 years, Europe has been …

Läs mer

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal, vilket Teaterförbundet tidigare gjort med Svensk Scenkonst och Teatercentrum. Respektive part kan säga upp avtalet med två veckors varsel. I korthet innebär det att tidsbegränsade anställningsavtal som ingås från 2 september kan, om det krävs och är kopplat till coronaeffekter kan avbrytas med ett utbetalat …

Läs mer