Kategori: Nationellt

Årsmöte Danscentrum 19 maj kl 12.00

Välkomna till Danscentrums årsmöte 2019 Årsmötet 2019 äger rum den 19:e maj på teater Soja, Rådhusgatan 26 i Sundsvall. i anslutning till Scenkonstbiennalen.  http://www.teatersoja.se   Preliminära tider/hållpunkter 11.30 – Möteslokalen öppnas för drop-in och lätt lunch. 12.00 – Årsmötet öppnar. 15.00 – Årsmötet avslutas. 15.00 – 17.00 Mingel.  

Läs mer

Utredning av förslag till ny organisationsstruktur för DC

Bakgrund: Två utredningar kring hur DC kan vara organiserade nationellt har genomförts senaste åren.  Mats Sylwans gjordes under 2017. Nätverkstan fick i november 2018 ett utredningsuppdrag som bestod i att ”via kartläggning, analys och bedömning ta fram förslag på hur de två organisationsformerna skulle kunna se ut i praktiken och vilka konsekvenser genomförandet av dessa organisationsformer …

Läs mer

Ny verksamhetsledare

Den 1 februari 2019 har vi glädjen att hälsa vår nya verksamhetsledare Amy Fee varmt välkommen. Amy har en gedigen yrkeserfarenhet inom scenkonstområdet och kommer närmast från Cirkus Cirkör där hon har arbetat som produktionschef och producent. Åren dessförinnan var hon anställd av Dansens Hus där hon arbetade som produktionsledare, producent, projektledare och slutligen produktionschef. …

Läs mer

Kallelse Årsmöte 19 maj 2019

Välkomna till Danscentrums årsmöte 2019 Årsmötet 2019 äger rum den 19:e maj i Sundsvall alt Härnösand i anslutning till Scenkonstbiennalen. Slutgiltig ort och lokal meddelas senare. Preliminära tider/hållpunkter 12.00 – Möteslokalen öppnas för drop in och lätt lunch. 13.00 – Årsmötet öppnar. 15.00 – Årsmötet avslutas. 16.00 – 17.00 Mingel. Fram till och med den 28:e februari 2019 …

Läs mer

Upprop för den fria kultursektorn i Skåne

Den 10 januari 2019 beslutade Region Skånes kulturnämnd att genomföra en besparing på nästan 20 miljoner kronor. Nedskärningen innebär att man helt tar bort sökbara utvecklingsbidrag inom kultur för 2019. ”Kulturlivet inte bara utarmas, utan raseras helt av detta beslut”, skriver företrädare för Nätverket för Skånsk Scenkonst i ett gemensamt upprop. Stöd det fria kulturlivet …

Läs mer

Folk och Kultur i Eskilstuna

Under FoK kommer Danscentrum medverka i följande tre seminarier: Dansen tar plats! De allra flesta som är yrkesverksamma inom dans och koreografi tillhör den så kallade fria sektorn. Deras möjligheter att producera och framföra sin konst begränsas av bristen på produktionsmedel men också av avsaknaden av funktionella lokaler för instudering och publika möten. En satsning …

Läs mer

Året som gått – 2018

Danscentrums verksamhet syftar till att synliggöra och förbättra den fria danssektorns villkor. Under 2018 har det inneburit att vi kontinuerligt lyft fram, bevakat och drivit våra medlemmars frågor i AF Kultur Medias nationella branschråd för scen och ton, Dansalliansens styrelse och arbetsgrupp, Scensveriges styrelse och kommittéer, Dansens Hus styrelse samt i möten med beslutsfattare och …

Läs mer

DC:s brev till Region Skåne

Följande brev skickades till beslutsfattare i Region Skåne den 16 januari 2019 En vädjan från Danscentrum. Danskonsten har en mycket svag struktur med endast ett fåtal institutioner. Merparten av den dans som skapas och framförs i vårt land produceras därmed av den så kallade fria sektorn. De flesta av dessa konstnärer och utövare är verksamma …

Läs mer

Danscentrum söker verksamhetsledare

Danscentrum är en rikstäckande centrumbildning som verkar för att förbättra och stärka villkoren inom utominstitutionell dans- och koreografi. Verksamheten bedrivs med stöd från Kulturrådet och arbetets inriktning fastställs av en styrelse bestående av representanter från medlemsorganisationerna Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd. Verksamhetsstödet från Kulturrådet är kopplat till ett arbetsförmedlande uppdrag som innebär att Danscentrum aktivt …

Läs mer