Kategori: Nationellt

Oväntade platser och nya möten med publiken

Postkodlotteriets kulturstiftelse har en ny ansökningsomgång. De söker modiga kulturprojekt som befinner sig utanför de etablerade scenerna och på andra platser än i de största svenska städerna och som vågar bryta barriärer och prova nya grepp tillsammans med sin publik. De vill hitta initiativ som äger rum på oväntade scener, överraskande platser och i nya rum, som involverar …

Läs mer

Ansökning till Kulturkontakt Nord

Stöd till Produktionsinriktad verksamhet är en del av Kultur- och konstprogrammet och kan ges till nordiska samarbetsprojekt inom alla kulturfält och konstarter. Det övergripande målet är främja nya impulser och initiativ på kulturområdet och att bidra till att etablera det nordiska kultursamarbetet och konsten både inom och utanför Norden. ANSÖKNINGSTIDER Produktionsinriktad verksamhet 18.08.2016 – 19.09.2016 …

Läs mer

Konstnärsnämndens utlysningar inom teater, dans och film

Närmast är utlysningen för resebidrag och internationellt kulturutbyte som söks för resa/vistelse i utlandet  för t ex research, fortbildningskurser, gästspel eller festivalbesök. Bidraget kan sökas löpande hela året, beslut fattas vid 4 tillfällen/år. Man kan ansöka för att täcka sina rese- och vistelsekostnader samt ev transport eller deltagaravgifter osv, men det är inget bidrag för löner eller arvoden. …

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten i Almedalen

Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena att föra dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. Hur vill kulturpolitikerna ge de fria scenkonstnärerna de resurser …

Läs mer

Kreativa platser – Kulturrådet

Under sommaren är Kulturrådet på informationsturné runt om i landet för att berätta om Kreativa platser –  det nya bidraget inom regeringens satsning Äga rum. Kulturrådets handläggare Viktoria Nguema och Simon Strömberg kommer att finnas på plats för att presentera bidraget och svara på frågor från intresserade. Läs mer om turnén

Läs mer

Nytt avtal för anställda vid fria dansgrupper eller fria koreografer inom Danscentrum

Danscentrum har tecknat ett nytt kollektivavtal med Teaterförbundet Avtalet är ettårigt och gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017. Avtalet är ett löneavtal med en höjning på 2,2 procent från och med den 1 juni 2016. Utöver löneökningen enades parterna om att under hösten se över arbetstidsavtalet i en partsgemensam arbetsgrupp. Partena enades också om att …

Läs mer

Uppropet för den fria scenkonsten på Bibu-festivalen

Teatercentrum, Danscentrum & Teaterförbundet för scen och film på BIBU festivalen i Helsingborg Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Och det är …

Läs mer

Information kring nationella bidrag

Välkommen att träffa handläggare från Kulturrådet för information kring nationella bidrag till yrkesverksamma aktörer inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form. Dagen arrangeras av Stockholms Kulturförvaltning. Vid detta tillfälle deltar även Musikverket och Konstnärsnämnden. Tid: Onsdag den 18 maj kl. 15.00–17.00 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Läs mer om …

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD! Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum inleder i dag ett upprop för den fria scenkonsten. Organisationerna lyfter gemensamt fem punkter som måste förbättras för den fria scenkonsten. Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare …

Läs mer

Dansresidens i Vitlycke

Kultur i Väst utlyser tre residens under 2016 i samarbete med Vitlycke Centre For Performing Arts. Två residens är tre veckor långa och ett residens är två veckor långt. Danskonstnärer från hela Sverige kan söka. Sista anmälningsdag 14 april. För mer info……

Läs mer

Dags att söka pengar för kulturprojekt

Kulturbryggans utlysning öppnar den 11 mars och stänger den 1 april, beslutet kommer att fattas i juni. Information kring hur ni ska gå till väga återkommer vi med. Utlysning 1, Startstöd och Genomförandestöd Öppnar: 2016-03-11 Stänger: 2016-04-01 Beslut: juni 2016 Utlysning 2, Startstöd och Genomförandestöd Öppnar: 2016-08-12 Stänger: 2016-09-02 Beslut: november 2016

Läs mer