Choreographies of the Social, 13–25 augusti i Stockholm

Choreographies of the Social bjuder på konstupplevelser på en rad offentliga platser i Stockholm. Nio konstnärskap genomför konstnärliga ingrepp i staden med installationer, video, performance, ljud, deltagande teater och en kongress. På lanseringen 4 juni kan du höra mer om idéerna bakom projektet

läs mer här:

ENGLISH 
Choreographies of the Social brings art experiences to a number of public places in Stockholm. Nine art practices create artistic interventions with installations, video, performance, sound, participating theater, and a congress. At the launch on June 4 you can hear more about the ideas behind the works.​