Contemporary Performative Arts – Högskolan för scen och musik

Contemporary Performative Arts vänder sig till utövande konstnärer inom teater, fysisk gestaltning, performance, dansfilm eller ljudkonst med ett intresse för scenisk gestaltning i tvärkonstnärliga situationer och på andra spelplatser än i traditionella konstrum. Utbildningen riktar sig till de som varit yrkesverksamma några år och som vill vidareutveckla sig som scenkonstnärer och bedriva ett undersökande arbete under längre tid.

Nästa ansökningsperiod är 1 december 2015 – 15 januari 2016 för studiestart i september 2016.
För mer information……….