Curation’s Dramaturgy: samarbetsprocesser i samtida performance, dans och utställningar

Under perioden februari – april 2015 samtalar fyra internationella curatorer / dramaturger med fyra konstnärer / koreografer på Stockholms konstnärliga högskola.
Samtalen sker inom högskolans profilområde Koncept och komposition och är initierade av professor André Lepecki.