Dags att ansöka till Salto! 2016

Deadline för att ansöka och skicka in material är satt till den 15 november 2015. Därefter beslutar det konstnärliga rådet vilka produktioner som vi vill presentera i Hässleholm på utbudsdagen den 1 februari 2016. De grupper som blir utvalda får besked om detta i december 2015.