Dags att söka pengar för kulturprojekt

Kulturbryggans utlysning öppnar den 11 mars och stänger den 1 april, beslutet kommer att fattas i juni. Information kring hur ni ska gå till väga återkommer vi med.

Utlysning 1, Startstöd och Genomförandestöd

  • Öppnar: 2016-03-11 Stänger: 2016-04-01
  • Beslut: juni 2016

Utlysning 2, Startstöd och Genomförandestöd

  • Öppnar: 2016-08-12 Stänger: 2016-09-02
  • Beslut: november 2016