Dansalliansen anställer

Dansalliansen erbjuder en grundanställning för frilansande dansare, verksamma inom den offentligt stödda dansen. Anställningen, som ger dansaren en arbetsplatstillhörighet samt social och ekonomisk trygghet, regleras i ett kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film och fortlöper så länge dansaren uppfyller uppsatta kriterier för arbete inom sitt yrkesområde.

Ansökan öppnar den 1 februari 2021.