Dansalliansen söker VD

VD – med uppdrag att stärka, främja och utveckla!

Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige och därmed en frilansarbetsmarknad med dansare på högsta konstnärliga nivå.

Dansalliansen bildades hösten 2006 och ägs till lika delar av fyra parter, Danscentrum Sverige, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film samt Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras genom ett statligt verksamhetsbidrag och Dansalliansens insatser styrs i enlighet med regeringens ramar via regleringsbrev för Statens kulturråd.

För verksamheten har Dansalliansens styrelse fastställt följande huvuduppgifter:

– att erbjuda social och ekonomisk grundtrygghet till frilansande dansare,

– att ombesörja kontinuerlig kompetensutveckling,

– att ge stöd och råd vid karriärväxling, samt

– att bedriva artistförmedling och främja arbetstillfällen

Arbetet regleras av kollektivavtal mellan parterna på det berörda arbetsmarknadsområdet.

Arbetsplatsen är Gäddviken, Nacka. Dansalliansen är medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.