Danscentrum blir Danscentrum Sverige

Vid extra årsmöte den 15 november antogs nya stadgar och föreningen döptes om till Danscentrum Sverige.

När protokollet justeras kommer de nya stadgarna läggas på hemsidan.