Danscentrum deltog i samtal med Rådet för dansarutbildning

Danscentrum deltog i ett givande samtal om Dansarutbildningen.

För första gången samlades Rådet, Skolledningarna från Göteborg och Stockholm samt de konstnärliga cheferna från Kungliga Baletten, Göteborgsoperan danskompani, Cullberg, Skånes dansteater, Norrdans, Regionteater väst dans samt representant från Danscentrum till ett gemensamt möte för att prata om dansarutbildningens utveckling.

 

http://www.skolverket.se/om-oss/organisation/radet-for-dansarutbildning