Danscentrum och Teaterförbundet har prolongerat kollektivavtalet

prolongeringsöverenskommelse signerad DC TF 20200406

Danscentrum har utifrån den extraordinära situation samhället och världen befinner sig i följt övriga arbetsmarknaden och den 6 april förlängt innevarande kollektivavtal med Teaterförbundet. Detta gäller till den 31 oktober 2020.

Parterna kommer överens om att gällande kollektivavtal mellan parterna om löner och allmänna anställningsvillkor prolongeras till och med den 31 oktober 2020.
Förhandlingarna återupptas senast den 1 oktober 2020 eller det datum som parterna gemensamt bestämmer.
Efter den 31 oktober 2020 löper kollektivavtalen tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sju (7) dagar.

 

Amy Fee