Danscentrum samlar in information om inställda uppdrag

Hej alla,

 
Som ni nog hört har Teaterförbundet, Klys och Svensk scenkonst har uppvaktat regeringen angående kulturens utsatta roll. Men som ni vet är vår sektor inte som andra (utom möjligtvis cirkusen) då vi saknar infrastrukturen i bland annat produktions arrangörsledet. 
Danscentrum kommunicerar nu direkt med de politiker vi kan och ska även skriva direkt till kulturministern.
Men vi behöver underlag, argument, siffror och uppskattningar och nu måste vi skaffa fram i alla fall vissa själva för att kunna tala för/fajtas för specifika stödmodeller.
 
Våra 77 Juridiska och en hel del enskilda medlemmar har projektstöd eller verksamhetsstöd på lokal, regional och nationell nivå. Dessa projekt och verksamheter involverar anställningar av koreografer, konstnärlig, administrativ och teknisk personal, oberoende av anställningsform – för att kunna genomföra produktioner och att sedan spela dom. 

Väldigt få har tillsvidareanställda, det är mest visstidsanställningar som kan vara från ett par dagar till 3-4 månader. Detta innebär bland annat att även om gruppen får ett utbetalt gage nu, för att en arrangör ställt in med kort varsel så går pengarna åt till att betala löner nu. Vilket gör att även om föreställningen skulle kunna spelas om 6 månader finns inte finansieringen till att genomföra den (löner, rep, produktion, etc). 

Vi behöver att så många medlemmar som möjligt under dagen eller morgondagen gör sitt bästa i att svara på nedanstående frågor så att vi kan framföra dansens utsatta situation med mer kraft. Här är länken till enkäten som innehåller nedanstående frågor:

https://docs.google.com/forms/d/1mG5yigCRadbZwOAcz3PZ__Z6XRYJ1-vkrX-_F6V74r8/edit?ts=5e720f65
Hur många fst har ni fått inställda fram till sommaren eller varnats för?
Av hur många arrangörer?
Är dessa mest mot skola kommun eller enskilda arrangörer?
Inom Sverige eller internationellt?
Hur många fst uppskattar du försvinner ytterligare under 2020 pga osäkerheten?
Hur många anställda/anlitade har du som du behöver betala lön för dessa kommande veckor eller året ut? (Lönesummor, antal personer och arbetstid i månader)?
Hur många avtal med fakturerande medarbetare har du behövt avsluta eller omförhandlar just nu? Till vilken lönesumma?
Övriga kommentarer: