Danscentrum svarar på promemorian om publikantal

Danscentrum är inte en av remissinstanserna gällande Förslag till förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vilken regeringen föreslagit ska gälla från den 1 oktober 2020 och som öppnar upp för mer än 50 i publiken.

Men för att framföra att arrangörerna besitter stor kompetens att säkert planera sin verksamhet för publik och medverkande skrev vi till Kulturdepartment, Kulturutskottets medlemmar, Kulturrådet och Konstnärsnämnde.

Brevet kan läsas här: svar på promemoria öppna upp för mer än 50 i publik