Danscentrum Sverige söker förstärkning, projektledare/kommunikatör på 75 %

Danscentrum Sverige söker projektledare/kommunikatör

Danscentrum Sveriges kansli består i dagsläget av en verksamhetsledare på 75 %. Vi söker nu en projektledare/kommunikatör på 75 % av heltid.  Arbetet är en 10 månaders visstidsanställning, med möjlighet till viss förlängning, och vi ser gärna att anställningen påbörjas snarast, helst redan under mars månad. Det går även att söka uppdraget på konsultbasis.

Anställningen/Uppdraget är kopplat till ett statligt krisstöd som ska underlätta för Danscentrums juridiska och enskilda medlemmar att fortsätta att vara producerande och yrkesverksamma inom scenkonstsektorn under och direkt efter pågående pandemi.

Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
– stötta medlemsorganisationerna och de juridiska medlemmarna i förmedlings-, avtals- och arrangörsfrågor

– utveckla en underliggande hemsida med information riktad till köpare av Skapande skola-aktiviteter
– utveckla ett verktyg för långsiktig statistikhantering

– vidareutveckla mallar  för arbetsmiljöarbete, avtal mm

– implementera ett centralt kommunikationsverktyg (TT eller MyNewsdesk)

Läs mer här: Projektledare_ kommunikatör söks till Danscentrum Sverige