Danscentrums Årsmöte kl 13-16 den 12 maj i Malmö

Danscentrum Syd står som värd för Årsmötet 2020. Mötet förläggs i samband med att Young Dance Market genomförs i Malmö och BIBU påföljande dagar i Helsingborg.

Danscentrum’s Yearly Meeting willl take place in Malmö, hosted by Danscentrum Syd. At 13.00-16.00 the 12th of May, in connection to Young dance market and BIBU.