Digital Leap

Digital Leap ­– internationellt utbildningsprogram med start våren 2022

Digital Leap är ett internationellt tvåårigt projekt som erbjuder professionella dans- och cirkuskonstnärer fortbildning för att fördjupa sin förståelse för digitala miljöer och dess möjligheter inom scenkonsten.

Den växande medvetenheten om klimatet liksom COVID-19-krisen och dess inverkan på scenkonst och internationella samarbeten har skapat ett akut behov av att ompröva och diversifiera verksamhetsmodellerna inom scenkonst.

Det sker en förflyttning mot en digital och virtuell närvaro, och för att vara ett steg före denna övergång måste cirkus- och danskonstnärer samt organisationer lära sig att använda digitala verktyg och virtuella miljöer på ett sätt som passar deras eget arbete och profession.

Digital Leap består av fyra fristående utbildningsmoduler à fem-dagar, den första startar våren 2022. Modulerna kommer att hållas i Tjeckien, Litauen, Katalonien och Frankrike. Deltagarna väljs genom Open Calls för yrkesverksamma i partnerländerna. Utlysningen sker hösten 2021.

Hur ska vi marknadsföra och distribuera föreställningar digitalt och virtuellt utan att kompromissa den väsentliga liveupplevelsen?

Varje utbildningsmodul närmar sig ämnet från en ny vinkel: Främja konstnärligt arbete på digitala plattformar, anpassa föreställningar för virtuella miljöer, distribuera konstnärligt arbete och idéer digitalt och anknyta till publiken via digitala medel. Utbildningsprogrammet bygger på lära genom att göra och experter från olika discipliner kommer att bjudas in som lärare, facilitatorer och mentorer.

Idéerna och kunskapen i utbildningsmodulerna kommer att göras tillgängliga för alla och publiceras i form av digitala kokböcker och videor. Det kommer också att arrangeras seminarier i varje deltagande land våren 2023.

Danscentrum Sverige kommer, på en nationell nivå, samarbeta med centrumbildningen Manegen för att producera studiematerial till utbildningsmodul 2. Våra två organisationer kommer att dela och sprida kunskap och lärdomar från projektet med dans- och cirkuskonstnärerna i Sverige.

Digital Leap är ett samarbete mellan åtta expertorganisationer från sju europeiska länder: ARTCENA (FR), Arts and Theatre Institute (CZ), CircusInfo Finland (FI), Dance Info Finland (FI), Danscentrum Sverige (SE), Institut Ramon Llull IRL (ES), Lithuanian Dance Information Center (LT) och Performing Arts Hub Norway (NO). Dance Info Finland samordnar projektet.

Digital Leap har fått finansiering av Europeiska kommissionens Erasmus+ program. Mer information om Erasmus+programmet finns här: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Kontaktpersoner:

  • Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Sverige, fee@danscentrum.se
  • Christina Simpson, kommunikationsansvarig Danscentrum Sverige, simpson@danscentrum.se.