EU pilot-program suporting mobility for artists, opens 15 April

Ett nytt EU-program har utlysts och ska testas i vår. Första testansökan (av tre) öppnar 15 april. De ca 500 som får stöd i pilotprojektet kommer också att påverka det framtida programmet och dess kriterier, så viktig att koreografer och dansare kommer med, från flera länder.
Är du en koreograf som befinner sig i residensansökansamtal eller studieresetankar kan det vara värt att prova att söka.
A new EU-programme will be open for a pilot test this spring. It opens for a first application round the 15th of April (there will be three) and the approx. 500 who receive suport will also be part of testing and evaluating the criteria’s and process. So important that choreographers and dancers from all countries are represented in this.
Are you a choreographer in residency applications talks or study trip plans, it can be worth applying.