Folk och Kultur i Eskilstuna

Under FoK kommer Danscentrum medverka i följande tre seminarier:

Dansen tar plats!
De allra flesta som är yrkesverksamma inom dans och koreografi tillhör den så kallade fria sektorn. Deras möjligheter att producera och framföra sin konst begränsas av bristen på produktionsmedel men också av avsaknaden av funktionella lokaler för instudering och publika möten. En satsning på platser för dans är nu en akut nödvändighet och förutsättning för den svenska danskonstens överlevnad och utveckling.

Under det här seminariet redogör vi för den fria danssektorns behov och ger konkreta förslag på hur nya platser för dans kan se ut. Vi får också höra hur beslutsfattarna i Luleå resonerat när de beslutat sig för att satsa miljoner på en ny plats för dansproduktion och residens.

Medverkande:
Tove Dahlbom, VL Danscentrum Sthlm
Cecilia Malmström Olsson, VL Danscentrum Väst
Marie Wårell, Dansinitiativet, juridisk medlem i Danscentrum Norr
Emelie Nybom, vice ordförande kulturnämnden Luleå kommun
Maria Rydén, ordförande Danscentrum

Samtalsledare:
Lis Hellström Sveningson, 
kulturjournalist, författare, teater- och danskritiker

Tid och plats:
7 februari kl. 14.30 – 15.30
Lokal: Dansstudion, Scenkonst Sörmland
Arrangör: Danscentrum
https://www.folkochkultur.se/100-dans-41012235

Scenkonst i hela landet – hur är det möjligt?
Bakom kulisserna: Vem möjliggör att hela Sverige får ta del av en professionell scenkonst? Under detta seminarium diskuterar vi hur strukturerna ser ut och hur de borde utvecklas.

Medverkande:
Christer Nylander (L), ordförande i Kulturutskottet
Vasiliki Tsouplaki (V), ledamot i Kulturutskottet
Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare/koreograf, Embla dans & teater
Ulrika Eriksson Nilsfors, kultursekreterare, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Samtalsledare:
Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film

Arrangörer:
Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film som gemensamt står bakom ”Upprop för den fria scenkonsten”, vars mål är att förbättra villkoren och förutsättningarna för den fria scenkonsten.

Tid och plats:
7 februari kl. 13.00 – 14.00
Lokal: Lokomotivet
https://www.folkochkultur.se/scenkonst-i-hela-41012022

Contemporary Dance – How do we choreograph our future?
A conversation about contemporary dance and its future. Together we highlight the conditions of the artform and the unique opportunities that exist within the field.

Medverkande:
Annelie Gardell, Artistic Director of Dansens Hus Stockholm
Pia Krämer, president of EDN (European Dancehouse Network)
Claire Parsons, Choreographer
Eyrun Thorhallsdottir, Consultant for dance, Kultur i Väst, President Dancenet Sweden
Emelie Johansson, dancer, choreographer and producer

Arrangörer:
Stiftelsen Dansens Hus, Danscentrum Riks och Danscentrum Stockholm

Tid och plats:
8 februari kl. 10.00–11.00
Lokal: Verkstan, Munktellarenan
https://www.folkochkultur.se/contemporary-dance-41012465