Förlängt kortidsavtal slutet med Teaterförbundet för scen och film

Danscentrum Sverige har ingått förlängning av kollektivavtalet som tillåter korttidsavtal med Teaterförbundet för scen och film. Detta möjliggör kortidspermittering av anställd personal.
Se bilaga.
Avtal TF_kortidsstöd kv.1 2021

Avtalet gäller till den 31 mars 2021.