Hälsningar från 10 månaders arbete på Danscentrum.

Så vad har hänt i Danscentrums riksorganisation sen juni förra året?

Kollektivavtal
Det första är förstås förhandlingar om ett nytt kollektivavtal. Efter några månader nådde vi varandra och har idag ett betydligt starkare utgångsläge för fortsatta samtal. Med hjälp av en förhandlingskonsult och hög energi från arbetsgruppen möjliggjordes det nya avtalet.

Upprop för den fria scenkonsten
Nu går Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet ihop för att förena allas våra intressen för bättre villkor för den fria scenkonsten. Vi gör gemensamma upprop som äger rum under Made-festivalen i Umeå 10 maj, under Bibu i Helsingborg den 15 maj, under Göteborgs Dans och Teater Festival den 16 maj och i Stockholm den 26 maj. Och därefter under Almedalsveckan i Visby den 2 juli. Med stor ambition att höja anslagen till den fria scenkonsten. Håll utkik på våra hemsidor för närmare information.

Ny struktur
Inför kongressen förra maj ändrades Danscentrums riksstyrelse och man ville se en ny organisationsstruktur. Arbetet med denna har pågått under året som gått och till stor del har vi fått en tydligare bild av innebörden. Idag är styrelsen jämförelsevis liten och består endast av en extern ordförande samt de fyra regionernas respektive ordförande eller vice ordförande. Dock är verksamhetsledare adjungerade till styrelsemöten vid behov.

Ny hemsida Danscentrum
I höstas bildades en arbetsgrupp för att bl.a. enas runt en ny hemsida för riksorganisationen. Den ska bättre fylla funktionen av en infoplattform på nationell nivå och samtidigt tydliggöra vad regionerna arbetar med. Samtidigt stod det klart att vi riskerade att stå med endast en deltidsanställd verksamhetskoordinator av ekonomiska skäl. Det skulle vara mycket svårt att uppnå allt som idag ska göras på riksnivå utan en heltidsanställd. Vi sökte därför medel för att kunna arbeta på samma nivå under 2014 och samtidigt utveckla just hemsidan som starkare verktyg. Något som kommer att gagna regionerna och det fria danslivet. Kulturrådet beviljade nästan hela summan och därmed kan vi snart nå ut med mer av den samlade kompetens som finns hos alla delar av Danscentrum och våra samarbetspartners.

Nationell Danskonferens
I samband med Danscentrum Stockholms Dansmässa i januari genomfördes också en Nationell Danskonferens. Den arrangerades av Danscentrum, Norrdans och Cullbergbaletten i samarbete med Svensk Scenkonst på Dieselverkstan i Stockholm. Vårt evenemang blev välbesökt.

Visionsarbete
Vi har påbörjat ett visionsarbete om Danscentrums framtida roll. Det är främst riksnivåns funktion som är föremål för diskussion. Vi har behövt se vad riksnivån innebär idag innan den kan förändras. Det finns flera möjligheter för Danscentrum att utveckla nya sätt att verka – utifrån sina regioners självständighet och utifrån vad riksnivån kan vara. Diskussionen är viktig och en del av visionsarbetet.

Fokus Danscentrum Norr
I regionerna pågår kreativa projekt för fler publika händelser. Mer info om detta kommer i maj! Fokus just nu har Danscentrum Norrs programpunkt under Spring Forward Festival i Umeå. Danscentrums styrelse åker upp för att se, samtala och ha möten om hur Danscentrum Norr kan få ökade resurser för att verka för det fria danslivet i norr.

Mvh
Hellen Smitterberg, ordförande Danscentrums riksorganisation