Har du tankar eller åsikter om Danscentrums kollektivavtal med Teaterförbundet?

Detta riktar sig till dig som är juridisk medlem i en danscentrumorganisation.

Vi arbetar nu som organisation inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna med Teaterförbundet. Då det är du som arbetsgivare som använder detta avtal är det viktigt att det är ett verktyg som fungerar för din verksamhet och det är nu vi behöver din kunskap och dina åsikter.

Har du en paragraf eller formulering i avtalet du känner är oklar? Finns det en specifik fråga/skrivning du saknar eller känner behöver anpassas? Uppstår det ofta diskussioner kring en speciell fråga?

Din medlemsorganisation samlar nu in åsikter och behov från dig som juridisk medlem. De kommer även att ha referenspersoner, så ta chansen att delta i detta kunskapsarbete.

Vill du sitta i förhandlingsdelegationen eller nominera någon till den så tala med din medlemsorganisation. Det går även bra att maila eller ringa direkt till Amy Fee på Danscentrum riks.

amy.fee@danscentrum.se, 0722-149 159