Här representerar vi dansen

Dansens hus styrelse

Representant: Maria Rydén, ordinarie ledamot, Amy Fee, suppleant.

Dansens Hus invigdes 1991 och verkar aktivt för att stärka den samtida dansens roll i Sverige. Förutom att visa dansföreställningar och liknande scenkonst arrangerar man seminarier, föreläsningar, workshops, barnaktiviteter och utställningar. Danscentrum är en av stiftarna till Dansens Hus och vårt mål är att värna om den fria professionella samtida danskonstens möjlighet att spela på Dansens Hus.

Dansalliansen styrelse

Representant: Maria Rydén och Amy Fee

Dansalliansen är en arbetsmarknads- och kulturpolitisk reform och har som huvuduppgift att erbjuda grundanställning till frilansande dansare. I verksamheten ingår även att stödja det fria dansområdet genom kompetensutveckling, kontaktförmedlande insatser och samarbeten med andra aktörer inom dansområdet. Danscentrum är en av ägarna till Dansalliansen och sitter därmed i dess styrelse.

Scensveriges styrelse 

Representant:  Amy Fee

Scensveriges medlemmar är institutioner, organisationer, fria grupper och individer som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk scenkonst. (2016 bytte Svensk Teaterunion namn till Scensverige) Danscentrum sitter med i styrelsen för Scensverige där vårt uppdrag är att företräda det fria professionella dansområdet.

Scensveriges kulturpolitiska kommitté

Representant:  Maria Rydén

Kulturpolitiska kommittén består av de av Scensveriges medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för musikområdet.

Scensveriges utbildningskommitté 

Representant:  Amanda Billberg

Scensveriges utbildningskommitté har som uppdrag att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Utbildningskommittén utses av Scensveriges råd och består av företrädare för branschen, utbildningarna och fackförbunden inom teater- och dansområdet. Utbildningskommittén bevakar utbildningsområdet i Sverige.

Centrumbildningsmöten på riksnivå

Representant:  Amy Fee

Samverkan med andra centrumbildningar ingår i Danscentrums uppdrag från Kulturrådet. Vi träffas ca 4 gånger om året för att diskutera arbetsmarknaden, kulturpolitiken och eventuella samarbeten, vi bildar arbetsgrupper för tex gemensamma skrivningar till Kulturrådet, Kulturdepartementet osv.

Övriga uppdrag 

Nationella rådet för kulturarbetsmarknaden, AF Kultur

Representant:  Isabella af Klintberg (för samtliga centrumbildningar)

Isabella af Klintberg sitter som representant för alla centrumbildningar i Rådet för kulturarbetsmarknaden som träffas fyra gånger per år. Rådet syftar till att tydliggöra och öka förståelsen för Arbetsförmedlingens uppdrag men ger också möjlighet för deltagande parter att diskutera övergripande strategiska frågor inom kulturarbetsmarknaden. I rådet ingår förutom Centrumbildningarna, Konstnärsnämnden, Arbetsförmedlingen och Statens Kulturråd samt representanter för konstnärsorganisationer, centrumbildningar, berörda fackförbund, samt vissa arbetsgivare.

Nationella branschrådet för Scen & Ton inom AF Kultur

Representant för Danscentrum: Amy Fee

Medlemskap

Danscentrum har under året varit medlem i;