Layers. 
Skapad av Marie Wårell, Fabian Wixe och David Björkén
Foto Erik Holmstedt

Här representerar vi dansen

Dansens hus styrelse

Representant: Cecilia Malmström Olsson, ordinarie ledamot, Lollo Moberg suppleant.

Dansens Hus invigdes 1991 och verkar aktivt för att stärka den samtida dansens roll i Sverige. Förutom att visa dansföreställningar och liknande scenkonst arrangerar man seminarier, föreläsningar, workshops, barnaktiviteter och utställningar. Danscentrum är en av stiftarna till Dansens Hus och vårt mål är att värna om den fria professionella samtida danskonstens möjlighet att spela på Dansens Hus.

Dansalliansen styrelse

Representant: Christina Tingskog och Lollo Moberg

Dansalliansen är en arbetsmarknads- och kulturpolitisk reform och har som huvuduppgift att erbjuda grundanställning till frilansande dansare. I verksamheten ingår även att stödja det fria dansområdet genom kompetensutveckling, kontaktförmedlande insatser och samarbeten med andra aktörer inom dansområdet. Danscentrum är en av ägarna till Dansalliansen och sitter därmed i dess styrelse.

Svensk Teaterunion styrelse – tillika rådsrepresentant 

Representant:  Margreth Elfström

Teaterunionens medlemmar är institutioner, organisationer, fria grupper och individer som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk scenkonst. Danscentrum sitter med i styrelsen för Teaterunionen där vårt uppdrag är att företräda det fria professionella dansområdet.

Svensk Teaterunions Kulturpolitiska kommitté (tidigare Branschkommitté)

Representant:  Margreth Elfström

Kulturpolitiska kommittén består av de av Teaterunionens medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för musikområdet.

Svensk Teaterunions utbildningskommitté 

Representant:  Margreth Elfström

Teaterunionens utbildningskommitté har som uppdrag att arbete för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Utbildningskommittén utses av Teaterunionens råd och består av företrädare för branschen, utbildningarna och fackförbunden inom teater- och dansområdet. Utbildningskommittén bevakar utbildningsområdet i Sverige.

Svensk Teaterunions Dans AU

Representant:  Margreth Elfström

 

Centrumbildningsmöten på riksnivå

Representant:  Lollo Moberg/Margreth Elfström

Samverkan med andra centrumbildningar ingår i Danscentrums uppdrag från Kulturrådet. Vi träffas ca 4 gånger om året för att diskutera arbetsmarknaden, kulturpolitiken och eventuella samarbeten, vi bildar arbetsgrupper för tex gemensamma skrivningar till Kulturrådet, Kulturdepartementet osv.

Övriga uppdrag 

Assitejs styrelse

Representant: Margreth Elfström

Svenska ASSITEJ är en del av det internationella nätverket ASSITEJ International som består av 80 medlemsländer världen över. ASSITEJ arbetar med och för barn och ungdomars rätt till god scenkonst i alla dess former. Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige. ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar. Assitej är en av ägarna och arrangerar BIBU och SWEDSTAGE. Danscentrum är med och ser till att vi får in dansen på agendan.

Nationella rådet för kulturarbetsmarknaden

Representant:  Margreth Elfström (repr för samtliga centrumbildningarna)

Margreth Elfström, som sitter som representant för alla centrumbildningar, ingår också i Rådet för kulturarbetsmarknaden som träffas fyra gånger per år. Rådet syftar till att tydliggöra och öka förståelsen för Arbetsförmedlingens uppdrag men ger också möjlighet för deltagande parter att diskutera övergripande strategiska frågor inom kulturarbetsmarknaden. I rådet ingår förutom centrumbildningarna, Konstnärsnämnden, Arbetsförmedlingen och Statens Kulturråd samt representanter för konstnärsorganisationer, centrumbildningar, berörda fackförbund, samt vissa arbetsgivare.

Nationella branschrådet för Scen & Ton inom AF Kultur

Margreth Elfström (repr för Danscentrum, Musikcentrum, Musikcentrum Väst och Teatercentrum).

 

Medlemskap

Danscentrum har under året varit medlem i;