Information kring nationella bidrag

Välkommen att träffa handläggare från Kulturrådet för information kring nationella bidrag till yrkesverksamma aktörer inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form.

Dagen arrangeras av Stockholms Kulturförvaltning. Vid detta tillfälle deltar även Musikverket och Konstnärsnämnden.

Tid: Onsdag den 18 maj kl. 15.00–17.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Läs mer om träffen