Information om Dansplan Sverige

Fortsättningen för Dansplan Sverige 
Arbetet med Dansplan Sverige inleddes med ett nationellt möte med nästan 200 deltagare den 19 mars 2021. Under våren samt sommaren har materialet från mötet analyserats och sammanställts.

Bitte Jarl, f d utredare på Konstnärsnämnden och Kulturförvaltningen i Stockholms Stad samt ordförande i Riksteatern Sörmland sedan 2020, är skribent för Dansplan Sverige.

Björn Säfsten, Emilia Wärff, Maria Naidu, Maria Rydén, Per Sundberg och Vanessa Labañino har varit en del av Dansplan Sveriges referensgrupp. Referensgruppen har fått ta del av skrivelsen vid två tillfällen under våren för att ge sin input och feedback.

Anteckningar från det nationella mötet den 19 mars samt tidigare rapporter och dokument har fungerat som underlag till skrivelsen.
22 samtalsledare, Andrea Redmer, Andreas Barison Sanchez, Anna Åkerström, Carina Norée, Ellinor Tollerz Bratteby, Emmy Astbury, Eva Forsberg Pejler, Eyrun Thorhallsdottir, Hanna Falk, Jenny Månsson, Linda Adami, Linda Wiklund, Marie Larsson Sturdy, Mia Larsson, Monica Wade, Per Sundberg, Sara Törn, Tina Andersson, Vanessa Labanino, Veera Suvalo Grimberg, Viktor Fröjd & Åsa Fagerlund antecknade samt sammanställde de samtal som fördes i våra 42 workshopgrupper den 19 mars 2021.

Ta del av anteckningar från mötet och ta del av tidigare rapporter och dokument här nationellt möte om en svensk dansplan

Avsändare för skrivelsen, Amy Fee (Danscentrum Sverige), Carina Norée & Eyrun Thorhallsdottir (Dansnät Sverige) och Mia Larsson (Riksteatern) fortsätter arbetet med Dansplan Sverige som kommer att publiceras i oktober 2021.

Skrivelsen kommer att publiceras i sin helhet på Danscentrum Sveriges hemsida.
Skriv upp dig på vår utskickslista för att få skrivelsen till din mejl.