Information till medlemsorganisationerna – corona 2 April

Information till Danscentrums medlemsorganisationer och medlemmar den 2 april

Hej all, hoppas ni är friska. här kommer en liten sammanfattning kring nuläget.

Kort om regerings förslag om förenklad a-kassa anslutning som presenterades 30 mars Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.

Det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

Många konstnärer bedriver sin verksamhet som så kallade kombinatörer, som enskild firma eller enmansföretag. För att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen måste du ha ditt företag ”vilande”. Vilket enligt regeringen har föreslagits vara möjligt 1 extra gång under 2020 (tidigare 1 gång/ 5 år).

KLYS och systerorganisationer har framfört att det är av största vikt att hen fortfarande ska kunna hålla igång t ex kundkontakter och uppdatera sin hemsida osv under vilandeperioden för att snabbt kunna komma igång igen då det vänder. Med hopp om positiva besked kring det inom kort. Om du behöver ha ditt företag vilande så gå med i en A-kassa så snart som möjligt.

Vill klargöra att man fortfarande ska kvalificera sig genom arbete i 6 månader av de senaste 12 månaderna. Men:

– de har minskat kravet på arbetade timmar från i genomsnitt 80 tim till 60 tim per kalendermånad.
eller
– minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Förhoppningsvis har de medlemmar som har firma uppfyllt detta, även i mars.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/

OBS:
Det saknas för närvarande exakt information kring termen ”vilande”, som inte finns hos till exempel Skatteverket eller Bolagsverket. Det är inte samma situation för de olika bolagsformerna. Tidigare har det varit aktuell A-kassa som bedömt dessa förfrågningar och för att få avstanna sin verksamhet och kunna få A-kassa har krävts att företaget stängs av helt och hållet och att man som arbetssökande inte på något vis arbetar med sitt företag. Vi kommunicerar det orimliga i dessa begränsningar till politiker för närvarande– om man ska ha möjlighet att starta upp företaget efter en period måste hemsida, marknadsföring och framtida försäljning få bedrivas. Annars finns det ingen verksamhet att omstarta. Mer information om detta kommer så fort vi myndigheterna fått sina instruktioner.

 Vad ni kan göra så länge
Oavsett i vilken form ni driver verksamheten – ni kan göra en Beredskapsplan. Det vill säga analysera nuläget, hur länge kan ni klara av att betala era löpande räkningar, eller inte. Ta gärna hjälp av ekonom eller producent. Genom en beredskapsplan får ni ett underlag som förhoppningsvis kan korta vägen och fungera i kontakt med bidragsgivare/myndigheter mm.

Räkna gärna ut hur mycket av era inkomster som INTE är bidrag. Det kan eventuellt spela roll för de olika stöd som kommer att kunna sökas kopplade till korttidskontrakt (permitteringar) som ingår i regeringens stöd till småföretag. Till exempel för att kvala in som kreativ/kulturell näring.

Vilka kostnader går att skära ner på kort och lång sikt? Skissa på olika budgetar – följ upp dem.

På Konstnärsguiden så finns det information som kan vara till stöd.

Hyr ni lokal av en privat fastighetsägare? Är det möjligt att diskutera hyressituationen med fastighetsägaren? Och därigenom ansöka om regeringens stödpaket kopplat till hyra. Obs, detta gäller inte de som hyr av kommunal ägare.

Även om medlemmarna inte är ”småföretagare” i allmän mening så sänder BRG fredag morgon ett live-webbseminarium om arbetsrätt med Almega som informerar om vad som gäller för småföretagare kring anställningar, stöd och regler just nu, framförallt kanske för de som tänker sig att söka stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket från och med tisdagen den 7 april.  https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kalendarium/svar-direkt-extra-webbinarium-om-arbetsratt-coronakrisen-och-dess-paverkan-pa-smaforetag-0.

 

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden omdisponerar rese- och vistelsebidrag för 2020.
– Vi gör det vi kan inom vår nuvarande budgetram, för att snabbt kunna stötta fler nu när många konstnärer förlorar stora delar av sina inkomster. Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag. I dagsläget finns det ingen möjlighet till internationella utbyten och resor, men ett enormt behov av stöttning i andra delar.
https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24084

 

Danssektorns utsatthet och behov
Den senaste veckan har sammanställningen av Danscentrums enkät samt uttalade behov till danssektorn, baserat på materialet skickats till Kultur, – arbetsmarknads, – näringsdepartement, Tillväxtverket, Konstnärsnämnden, SKR, AF- Kultur, Kulturrådet, flera regioner och kommuner. Danscentrums fyra medlemsorganisationer har varit del i detta arbete.

Enkäten och brevet finns att läsa här. Det finns även regionala enkäter nu.

Den fria danssektorns behov av omedelbara insatser 200402
DC enkät – Nationell, sammanställning tisdag 31_3