Irlands president skriver till EU om att värna kulturen i coronatider

läs brevet här:

https://president.ie/en/media-library/news-releases/president-higgins-responds-to-the-employment-crisis-of-the-arts-and-cultural-sector-in-the-european-union