ISPA Kongress Malmö / Köpenhamn

25 – 30 May 2015
Visioner för framtiden – Bygga Broar

För första gången på sjutton år besöker ISPA de nordiska länderna med en kongress. Två gånger per år äger ISPA kongressen rum där man sammanför scenkonstledare och arrangerar paneldiskussioner, debatter, rundabordssamtal med mera.
Under ISPA kongressen erbjuder man ett forum som heter Pitch New Works Program där man väljer ut tio stycken kreatörer och yrkesverksamma konstnärer till att ”pitcha” sina nya arbete för mer än 400 deltagare från 50 länder.

Ansökan för Pitch New Works Program för Malmö/Köpenhamn kongressen är öppen till och med 20 mars 2015.

För mer information om program och anmälan se: www.ispa.org