KEÐJA utvecklar den samtida dansen

Keðja är ett nordiskt-baltiskt initiativ på dansområdet som fick stöd som samarbetsprojekt via EU:s Kulturprogram 2007-2013. Inom ramen för projektet har experter från de nordiska och baltiska länderna samlats och diskuterat utvecklingen för den samtida dansen. Arbetet har resulterat i en publikation om hur dansfältet kan utvecklas ytterligare.