Konstnärsnämdens ansökningstider våren 2015

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer enskilda konstnärer med olika typer av bidrag och stipendier.

Inom teater, dans och film finns dessa bidrag och stipendier att söka under våren 2015:

ARBETSSTIPENDIER
Sista ansökningsdag 9 april, digital ansökan 15 april (beslut oktober).

RESEBIDRAG
Omgång 2: Sista ansökningsdag 27 april, digital ansökan 4 maj
Internationellt kulturutbyte
Bild och form, musik, teater, dans, film:
(beslut juni)
Resebidrag
Dans, film, teater
(beslut juni)
Dans: Studiostipendium i Stockholm
(beslut juni)

Läs mer om alla stipendier och bidrag, samt se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se