Konstnärsnämnden ger ut konstnärguiden på engelska

Konstnärer rör sig allt mer över nationsgränser och internationella kulturutbytet ökar både till och från Sverige.
Konstnärsnämnden har nu byggt upp en engelsk version av Konstnärsguiden – The Artists’ Guide.
Den engelska guiden är tänkt att främst hjälpa konstnärer som är verksamma i andra länder och som behöver besöka Sverige. Det kan vara för ett kulturellt utbyte, ett residenceprogram, konferens eller för en längre tids arbete.