Konstnärsnämndens ansökningstider inom teater, dans och film

Observera att Konstnärsnämnden utlyser ett större antal 10-åriga långtidsstipendier detta år.

Arbetsstipendium
Söks för eget konstnärligt arbete och utveckling.
10-årigt långtidsstipendium
Söks för eget konstnärligt arbete och utveckling om du har varit verksam en längre period och har en etablerad verksamhet.
Sista ansökningsdag 4 april

Resebidrag
Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.
Internationellt kulturutbyte
Söks om du har en inbjudan utomlands ex. till en festival, gästspel eller workshop eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.
Internationellt studiostipendium i Stockholm (dans)
Sista ansökningsdag 25 april

Läs mer och ansök på www.konstnarsnamnden.se
Telefon: 08-506 550 00