Konstnärsnämndens nya residens i Sverige

Residens i Sverige

Konstnärsnämndens nya residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för samarbeten där danskonstnärer bosatta i Sverige bjuder in utlandsbosatt samarbetspartner till Sverige.
Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning för boende och resor. Stipendiaterna arrangerar själv boende och resor. Residensen gäller två veckor.
I ansökan anger du önskad period,  se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.

Residens i Göteborg
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Residens i Malmö
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.

Residens i Stockholm
Studion är belägen i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm.
(Residenset i Stockholm ersätter internationellt studiostipendium som utgår)

Nästa ansökningstider
25 april 2019 konstnarsnamnden.se/ansokningstid

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram arbetar för att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och ge danskonstnärer bosatta i Sverige ökade möjligheter till långsiktiga, internationella relationer. Programmet omfattar stipendier, residens, samverkansprojekt i Sverige och utomlands. Dansprogrammet ska även informera om svensk dans, vilket vi gör genom expertbesök, mässnärvaro och andra främjande insatser.