Konstnärsnämndens ansökningstider

Projektbidrag
Sista ansökningsdag 19 oktober  (pappersansökan 12 okt)

Bild och form, musik, teater, dans, film:
Internationellt kulturutbyte (beslut dec)
Resebidrag (beslut dec)
Dans:
Studiostipendium i Stockholm (beslut dec)
Vistelsestipendium Berlin (beslut jan 2016)
Vistelsestipendium New York (beslut jan 2016)

Sista ansökningsdag 3 november (pappersansökan 27 okt)

Läs mer om alla stipendier och bidrag och se fler ansökningsdatum på Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se