Konstnärsnämndens utlysningar inom teater, dans och film

Närmast är utlysningen för resebidrag och internationellt kulturutbyte som söks för resa/vistelse i utlandet  för t ex research, fortbildningskurser, gästspel eller festivalbesök. Bidraget kan sökas löpande hela året, beslut fattas vid 4 tillfällen/år. Man kan ansöka för att täcka sina rese- och vistelsekostnader samt ev transport eller deltagaravgifter osv, men det är inget bidrag för löner eller arvoden. Det går även att bjuda in internationella kollegor från utlandet till Sverige.
Handläggningstiden är ca 5-6 veckor.
Se alla Konstnärsnämndens ansökningsdatum

Resebidrag
Söks för egen resa på eget initiativ om du behöver resa utomlands för t ex research eller fortbildning

Sista ansökningsdag 30 augusti

Internationellt kulturutbyte

Söks om du har en inbjudan till utlandet eller vill bjuda in någon kollega/expert till Sverige

Sista ansökningsdag 30 augusti 

Internationellt koreografstipendium

Sista ansökningsdag 30 augusti

Projektbidrag
Söks för projekt som ska genomföras fr. o m 2017, man kan även ansöka om medel för deltagande kollegor.

Ansökningsperiod 19 sept-19 okt