Korttidsavtal slutet med Teaterförbundet

Danscentrum har ingått ett avtal med Teaterförbundet om att tillåta korttidsavtal f(tidigare kallat korttidspermittering) som tillägg till vårt kollektivavtal. Detta löper till den 31 december 2020.
Avtalet tillåter att arbetsgivare och medarbetare gemensamt kommer överens om minskad arbetstid (80, 60, 40 %) där staten tar en del av lönekostnaderna. Se avtalsbilaga och mall för korttidsavtal. Detta stöd administreras av Tillväxtverket inom stödpaketet riktat mot mindre företag. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Mer detaljer kring regelverket ska komma efter den 7 april.
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/mer-om-korttidsarbete.html

MEN – i förhandskriterierna står det att en verksamhet som har offentliga medel inte kan tillgodogöra sig stödet. Vi har påpekat till berörda myndigheter att detta stoppar att stödet kan nyttjas av kulturutövare.

Dock råder vi att de verksamheter som har under 50 % offentlig finansiering i sina intäkter (omsättning), som vill ansöka om stöd för korttidsanställning, ska göra ansökan för att testa om verksamheten är behörig. Som arbetsgivare är det viktigt att du följer information löpande.
Mall för anställningsavtalet:
mall_Lokal överenskommelse om korttidsarbete enligt lag

korttidsarbete avtal DC signerat