Kulturkontakt Nord

Flera av Kulturkontakt Nords stödprogram för kultur och konstprojekt har ansökningstider som löper ut i början av februari 2016. Nordbuks stödprogram, stöd till residenscentra, mobilitetsstöd osv,

För mer info……..