Kulturkontakt Nord, konstnärsresidens

Stöd till residenscentra är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

Stödet kan sökas av residenscentra samt organisationer, institutioner och grupper som arbetar med nya initiativ inom residensverksamhet på konst- och kulturfältet.

Ansökningstider 04.01.2016 – 01.02.2016

För mer info……..