Kulturkontakt Nord

Kultur- och konstprogrammet är öppet för ansökningar. Under denna ansökningsrunda kan du ansöka om bidrag till produktionsinriktad verksamhet samt kompetensutveckling. Ansökningstiden slutar 05.03.2015

Mer information om programmet och kriterierna samt ansökningsförfarandet hittar du på Kulturkontakt Nords webbsida.