Kulturrådets ansökningstider

Projektbidrag, endast internationella projekt som äger rum 2015:
6 augusti – 3 september 2015.

Projektbidrag, nationella och internationella projekt som äger rum 2016:
6 augusti  – 3 september  2015.

Samverkan med komponister
13 augusti – 10 september 2015

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Läs mer på www.kulturradet.se